< >

Skolledning

Rektor Pernilla Bergman

Jag heter Pernilla Bergman och är rektor på Mariebergsskolan. Mitt ansvar är förskoleklass och årskurserna 1-3. För mig är det viktigt att skapa en trivsam miljö på skolan för elever, personal och vårdnadshavare. För att lyckas med det krävs goda relationer och känsla av delaktighet.

Genom mitt tidigare lärarjobb med barn från förskolan upp till årskurs 6, kan jag konstatera att barn i alla åldrar är fyllda av nyfikenhet och lust att lära sig nya saker. Det är viktigt att vi tar tillvara detta och att de får utlopp för sin kreativitet och upptäckarlust i olika sammanhang.

 

David Källqvist

Mitt namn är David Kjellqvist och jag är också rektor på Mariebergsskolan. Jag ansvarar för årskurserna 4-6. Pernilla och jag jobbar tillsammans för att skolan ska vara en positiv miljö att utvecklas i och en plats där man som elev kan tillägna sig kunskap.

Varje dag kommer det elever till Mariebergsskolan som är nyfikna och har lust att lära. Som rektor känner jag ett stort ansvar att förvalta den nyfikenheten och lusten. Det vill jag göra tillsammans med vår kunniga personal och elevernas vårdnadshavare. Allt för att varje elev ska nå så långt som möjligt. För att vi ska lyckas med det behöver skolan driva utveckling och verka i framkant, samtidigt som vi tar vara på allt det goda som vi bär med oss.

Skara har en tusenårig historia av klokskap. Nu utvecklar vi för framtiden - Tillsamman.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag — Alla elever ska nå målen!

För att uppnå det är det viktigt med ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. En laganda med barnens bästa i fokus. Viktigt är också att vi är kunniga pedagoger som har höga och positiva förväntningar på eleverna och förmåga att skapa en god relation med alla.

Mariebergsskolan är en stor arbetsplats, ca 310 elever (inklusive särskolan) och ca 45 personal, där många möts och tillbringar mycket tid. Det ställer krav på att man tar hänsyn till varandra och visar varandra respekt. 

Vi strävar efter en lugn miljö där alla trivs och kan lyckas utifrån sina förutsättningar.


Denna sida uppdaterades