< >

Skolledning

David Källqvist

Mitt namn är David Kjellqvist och jag är rektor på Mariebergsskolan. Jag arbetar för att skolan ska vara en positiv miljö att utvecklas i och en plats där man som elev kan tillägna sig kunskap.

Varje dag kommer det elever till Mariebergsskolan som är nyfikna och har lust att lära. Som rektor känner jag ett stort ansvar att förvalta den nyfikenheten och lusten. Det vill jag göra tillsammans med vår kunniga personal och elevernas vårdnadshavare. Allt för att varje elev ska nå så långt som möjligt. För att vi ska lyckas med det behöver skolan driva utveckling och verka i framkant, samtidigt som vi tar vara på allt det goda som vi bär med oss.

Skara har en tusenårig historia av klokskap. Nu utvecklar vi för framtiden - Tillsammans och framåt.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag — Alla elever ska nå målen!

För att uppnå det är det viktigt med ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. En laganda med barnens bästa i fokus. Viktigt är också att vi är kunniga pedagoger som har höga och positiva förväntningar på eleverna och förmåga att skapa en god relation med alla.

Mariebergsskolan är en stor arbetsplats, ca 310 elever (inklusive särskolan) och ca 45 personal, där många möts och tillbringar mycket tid. Det ställer krav på att man tar hänsyn till varandra och visar varandra respekt. 

Vi strävar efter en lugn miljö där alla trivs och kan lyckas utifrån sina förutsättningar.


Denna sida uppdaterades