< >
Varnhemsskolans entré

Varnhemsskolan F-6
(förskoleklass-årskurs 6)

Lite om vår skola

Mitt i Vallebygdens vackra kulturlandskap ligger Varnhemsskolan, nära den anrika klosterkyrkan och Hornborgasjön - en av Sveriges fågelrikaste sjöar. Alla elever på skolan besöker de platserna under året enligt en uppgjord plan. Varnhemsskolan har också en egen skolskog som våra yngre elever ofta besöker.

Med cirka 150 elever, 6-12 år, är Varnhemsskolan en liten skola med de fördelar som det innebär av gemenskap och trivsel. För att ytterligare stärka gemenskapen mellan eleverna arbetar vi ibland i tvärgrupper och har ett väl fungerande faddersystem. Drygt hälften av skolans elever är inskrivna på vårt fritidshem.

Fritids arbetar för att utveckla en idrott- och hälsoprofil med mycket rörelse, lek och utevistelse.

Skolan har en verkstad där eleverna bland annat arbetar med matematik, teknik och slöjd. Genom kreativt konkret arbete, skapande verksamhet och utmaningar ger vi eleverna möjligheter att lära utifrån sina egna förutsättningar. Vår förhoppning med detta är att elevernas lust till lärande ska öka och där igenom nå en högre måluppfyllelse.

Denna sida uppdaterades

Dela: