< >

Elevhälsa

Hos elevhälsan kan du få råd, stöd och vägledning i det som rör din studie- och livssituation. Till varje program hör ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator och skolsköterska.

Elevhälsoteamets gemensamma uppdrag är att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa genom att:

 • ha fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
 • identifiera och undanröja hinder och orsaker som kan ge elev svårigheter i undervisnings- och lärandesituationer.
 • stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Skolhälsovård

Mottagningen finns i samma område av skolan som rektorer och övrig elevhälsa har sina rum.

Hälsobesök

Under ditt första år på gymnasiet så kommer du erbjudas en tid för hälsobesök. Vi erbjuder dig rådgivning och samtal om din livsstil, allt för att du ska må så bra som möjligt för att du ska klara dina studier.

Öppen mottagning

Måndagar klockan 10.00-11.30 är det öppen mottagning. Drop-in för enklare sjukvård, rådgivning och tidsbokning.

Hälsorådgivning

Du kan boka tid för följande samtal om:

 • Sömn
 • Kost
 • Motion
 • Stress
 • Psykisk hälsa

Skolläkare

Vi samarbetar med vår skolläkare i frågor som rör främst skolsvårigheter ur ett medicinskt perspektiv.

Skolkurator

Du som elev kan vända dig till oss när du behöver stöd och någon att prata med. Det kan till exempel handla om personliga svårigheter, bekymmer hemma eller i skolan, oro över kamrat eller situationen i klassen, drogproblem eller när livet känns svårt av någon annan anledning.

Vi kan hjälpa till med stödkontakter utanför skolan till exempel ungdomsmottagning, socialtjänst, primärvård, psykiatri eller andra organisationer.

Du kan ta kontakt med oss genom ett besök, telefon eller via e-post. Du kan också be din mentor förmedla kontakt. Föräldrar är givetvis också välkomna till oss med sina frågor

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att alla elever ska få så goda förutsättningar som möjligt för att nå målen i sina studier.

Det kan handla om:

 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete om elevernas lärmiljö. Ledning/stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
 • Handledning och stöd till elev, lärare och rektor.
 • Studieteknik och att hitta struktur och ordning i skolarbetet.
 • Alternativa lärverktyg och hur de kan användas för att underlätta lärandet.
 • Kartläggning/utredning av en elevs behov.
 • Stöttning till pedagoger när åtgärdsprogram ska utarbetas.
 • Samarbete med externa kontakter.


Denna sida uppdaterades

Dela: