< >

Busskort

För att en elev skall vara berättigad till busskort krävs att närmaste färdväg (bil, cykelväg eller gångväg) mellan bostad och skola är minst 6 km. Är avståndet mellan bostad och hållplats längre än 6 km är eleven berättigad till kontant ersättning. Denna ersättning sökes via elevens hemkommun.

Erhåller eleven inackorderingstillägg måste busskortet återlämnas. Sker ej detta blir man återbetalningsskyldig.

Skolkortet är en värdehandling som köps av skolan, men som eleven själv ansvarar för. Kortet är personligt, får inte lånas ut till andra och ska vara påskrivet på baksidan för att gälla vid biljettkontroll. Kortet är ömtåligt och bör förvaras sin plastficka.

Förlorat/stulet skolkort

Om eleven förlorar sitt skolkort gäller följande:

  • Eleven meddelar i receptionen att kortet är försvunnet/stulet. Skolan spärrar det gamla och beställer sedan ett ersättningskort. Inom några dagar levereras det nya kortet. Fram till dess får eleven ett tillfälligt busskort att resa på. Eleven betalar 100 kr för det nya kortet.

Glömt skolkort

Om eleven glömt sitt skolkort gäller följande:

  • Gymnasieeleven får själv betala sina resor.

Skadat/felaktigt skolkort

  • Om skolkortet inte fungerar i kortläsaren på fordonet, skall eleven ta kontakt med föraren som tar hand om kortet.
  • Föraren ger eleven ett kvitto som gäller som tillfälligt färdbevis i 7 dagar.

OBS! Det är mycket viktigt att eleven så fort som möjligt tar kontakt med skolans reception för att beställa ett ersättningskort. Detta eftersom det tar några dagar att få det nya kortet från Västtrafik.

Ersättningskortet är gratis för eleven.

Återlämning av skolkort

Om eleven flyttar, byter skola, avbryter sina studier eller erhåller inackorderingsbidrag skall skolkortet återlämnas till skolan (receptionen). Eleven blir annars ersättningsskyldig.

Missbruk av skolkort

Om busskortet lånas ut eller används där det inte gäller, omhändertas skolkortet och eleven riskerar att få betala en tilläggsavgift på 800 kronor. Skolan avgör om eleven får ett nytt skolkort

Vi eventuella frågor ta kontakt med skolans reception tel 0511-326 00.

Denna sida uppdaterades 2016-09-30

Dela: