Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasieskolan

Ann Bjärnsund
Telefon 0511-323 78

Studie- och yrkesvägledare
Grundskolan
Angelina Nilsson
Telefon 0511-321 73

Studie- och yrkesvägledare
Grundskolan och Gymnasieskolan
Kenneth Säll
Telefon 0511-323 02