< >

Skolans historia

Drottning Kristina godkände den 31 augusti 1641 en ansökan från Skara att få inrätta ett gymnasium, det sjätte bland rikets städer. Redan på 1200-talet startade dock den prästutbildning i anslutning till domkyrkan (katedralen) som gjorde Skara till ett betydande lärdomscentrum under medeltiden.

Under större delen av gymnasiets historia har banden mellan kyrkan och skolan varit starka. Skara högre allmänna läroverk (den beteckning som infördes 1878) styrdes länge i hög grad av domkapitlet. Det för Skara speciella ordet djäkne kommer av diakon, en kyrklig tjänare vid sidan av prästen. Traditionsenligt uppvaktas biskopen 1 maj varje år med tal av skolans talman och sång av två skolkörer (MV och OP). Efter ett drygt decennium med benämningen Gymnasieskolan i Skara återknöt skolan till sina rötter genom att från 1988 heta Katedralskolan, Skara.

”Där tradition och framtid möts” - så sammanfattar Katedralskolan sin identitet. Till traditionen hör ett rikt föreningsliv. Bland de många föreningarna intar manskören Musikens Vänner en särställning. MV bildades 1886, har stämövningar varje vecka och bjuder på konserter varje år den 6 november på Djäkneskolans trappa (till Gustav II Adolfs minne) samt tisdagar och torsdagar under ”sköna maj” i Botan. Vårsäsongen inleds med rektorsuppvaktning 1 maj. Det unika studentfirande som utmärker Skara, med ridning, simning och ringdans i Botan, organiseras och genomförs av MV.

I MV ingår dubbelkvartetten (DQ), som kom till redan 1856 och alltså länge var en helt fristående manskör. Flickkören Octo Puellae (OP) bildades 1978 som motvikt till DQ. 

Trots den aktningsvärda åldern är Katedralskolan ett modernt gymnasium med ett brett utbud av olika utbildningar, t.ex. specialidrott. Det senaste tillskottet i utbildningsfloran är det nystartade IB-programmet med all undervisning på engelska. En IB-examen innebär spetskompetens och öppnar för inträde vid framstående utländska universitet.

Katedralskolan har en bred kontaktyta med flera utländska vänorter, och det förekommer regelbundna vänortsbesök i båda riktningarna. För att återknyta till medeltiden kan nämnas att det från slutet av 1200-talet fanns ett nationshus för Skaradjäknarna (präststuderande) vid Parisuniversitetet.

Denna sida uppdaterades 2018-11-19

Dela: