< >

Studenttraditioner

Varför ser Skaras studentfirande ut som det gör? Många av traditionerna uppkom när studenterna spontant lekte i Botan, som då tillhörde skolan.

De allra äldsta traditionerna började 6 juni 1864. Det var då man för första gången tog studenten på läroverket i Skara. (Innan dess fick man åka till Uppsala.) Det första året var det 15 blivande studenter och 9 a dessa klarade proven.

Klarade man inte proven så var det bara att gå ett år till. Förhören höll på i två dagar. Efter förhören var klara sprang studenterna ut på skolplanen där de möttes av hurrande rop och lyckönskningar. Det var bara killar som gick på skolan då. Med mössorna på fick de delta i en stor middag, istället för bal, tillsammans med biskop Butsch, censorerna och lärarna på Berggrens salong vid Stortorget. Efter middagen gick de arm i arm till Botan med en sjungande folkmassa efter sig. Där fortsatte festligheterna med ringdans, ridning och simning. Sedan dess har studentfirandet genomförts på ungefär samma sätt.

Fler traditioner som tillkommit senare är bland annat den när man klarat proven fick man springa ut på Djäknetrappan genom masugnen som den kallades. Det innebär att gamla studenter stod på två rader, en på var sida, de äldsta längst fram och yngst längst bort. De nya studenterna klappades då i ryggen när de sprang genom masugnen. Från början bars studenterna hem av MV-iter eller släkt och vänner. De som bodde i en annan stad fick bäras till stadsgränsen.

Andra traditioner som kommit och gått är nattadoppet, togaparty, tältning i Botan och restaurangvandring. Våra grannstäder var inte lika tidiga som Skara med studenttraditioner, så de började senare skapa egna. Kortegen, studentplakaten och ballongerna är några idéer vi fått från dem.

Studentdagens traditioner

I korthet ser studentdagen ut enligt följande.

 • Avslutning i Domkyrkan.
 • Mösspåtagning i aulan.
 • Lärarnas lyckönskningar på Borggården.
 • Utsrpring - MV sjunger studentsången utanför dörrarna. Talmans klass springer ut först, därefter klassvis utspring enligt schema.
  MV går runt och hissar alla studenterna. (Efter utspringet upphör skolans ansvar för studentfirandets fortsatta aktiviteter.)
 • Avmarsch mot Botan. Detta utropas från högtalare på expeditionsbyttnadens tak. MV tågar först, därefter alla studenter klassvis, förslagsvis sex och sex. Alla sjunger med i studentsången.
 • Väl framme i Botan blir det "ridning". MV-killarna står i en stor ring och studenterna går in i ringen. MV-killarna springer därefter parvis och bär studenterna på sina axlar.
 • Sedan vidtar "simningen". MV ställer upp sig två och två. Studenten "kastas" framåt genom leden. Det är en gammal tradition att gamla Skaradjäknar hugger in och gör leden längre. Ju längre led desto roligare för studenten.
 • Ringlekar. Alla studenter bildar ring/-ar och springer några varv runt Botan.
 • Avmarsch mot Krabbelund. MV ropar i högtalare när det är dags. Alla svarar "Mot Krabbelund". Ingen får gå före MV dit.  Efter en stunds sjungande i Krabbelund är det dags för "hemtransport" som sedan brukar köras i kortege genom gatorna. (Vad gäller kortegen måste man söka tillstånd för kortegevagn hos polisen)

Skaradjäkne

För den som tagit studenten på Katedralskolan står skaradjäknarnas förening öppen. Föreningen grundades 1916 och har idag totalt ca 2000 medlemmar. Skaradjäknarna har avdelningar med olika aktiviteter på tre olika orter: Stockholm, Göteborg och Skara.

Syftet med Skaradjäknarnas förening är att bevara och stärka känslan av samhörighet med dem som genom åren tagit studenten i Skara. Beteckningen djäkne används numera främst om elever vid traditionsbärande gymnasier som Katedralskolorna i Skara och Uppsala.

Denna sida uppdaterades 2020-02-19

Dela: