< >

Information Covid-19

Sidan uppdateras kontinuerligt utifrån att nya beslut tas.

Efter samråd med smittskydd har förvaltningschef Hans Persson nu beslutat att från om med torsdag denna vecka (2/9) återgår samtliga gymnasieklasser till undervisning på plats i skolan.

Utifrån rekommendation från Smittskydd gäller fortsatt distansundervisning för klasserna EK19 och EK20 till och med onsdag den 1 september.

Elever i dessa klasser som nu har testat negativt för Covid-19 ska snarast göra ett nytt Covid-19-test och meddela resultatet av detta direkt till mentor.

Testkit kan hämtas i receptionen på Katedralskolan.

Elever på Katedralskolan kommer under skoltid vecka 36 att erbjudas vaccination dos 1 mot Covid-19. Detta i samarbete med Vårdcentralen Vilan.

Vaccinationen utförs i Vilanhallen Skara som ligger 5 minuters promenad från Katedralskolan.

På måndag 30/8 kommer alla elever att få frågan om de genom skolan och vårdcentralen Vilan tackar ja eller nej till erbjudandet om vaccin dos 1 mot covid-19.

OBS! De elever som redan tidigare har fått dos 1 fullföljer sin vaccination enligt den tidsplan som gäller och kan inte tacka ja till detta erbjudande.

Elever som tackar ja till erbjudandet får vid detta tillfälle med sig en samtyckesblankett (gäller elever under 18 år) samt en hälsodeklaration. Blanketterna lämnas ifyllda till vaccinatören på Vårdcentralen Vilan vid vaccinationstillfället. 
Blanketterna finns också att hämta på webben:

Hälsodeklarationlänk till annan webbplats
Samtyckesblankettlänk till annan webbplats

Vaccination av dos 1 kommer att genomföras under vecka 36.

Skolan behöver veta vilka elever som tackar ja till erbjudandet för att kunna organisera tider för vaccination tillsammans med Vilan. Exakta tider och dagar kommer att meddelas inom kort.

Elever som av olika anledningar inte befinner sig på skolan på måndag 30/8 (praktik mm) kontaktar mentor för att ge besked om de tackar ja eller nej till erbjudandet.

Tidsplan (preliminär):

Måndag v.35 (30/8) – elever tillfrågas om de vill vaccineras under skoltid med dos 1 mot covid-19

Tisdag v.35 (31/8) – skolan informerar vårdcentralen Vilan hur många elever som vill vaccineras

Onsdag – fredag v.35 (1-3/9) - skolan organiserar vaccineringen utifrån datum och tider vårdcentralen Vilan uppgett

Måndag – fredag v.36 (6-10/9) - vaccinering i Vilanhallen, dos1, enligt schema från skolan

Tyvärr kan vi redan nu, några dagar in på terminen, konstatera att smittspridning av Covid-19 är bekräftad på Katedralskolan.

För att minska spridningen har förvaltningschef Hans Persson utifrån rekommendation från Smittskydd beslutat att klasserna EK19 och EK20 denna vecka (vecka 34) kommer att ha undervisning via distans torsdag och fredag.

Denna sida uppdaterades

Dela: