< >

Studievägledning

Katedralskolan är en av landets äldsta gymnasieskolor och har lång tradition av att anordna utbildningar.

Hos oss finns därför stor kunskap om vad som krävs, för att du ska få en utbildning som ger dig en bra framtid och ett bra liv. Gymnasietiden är inte endast utbildning, den ska också utveckla dig som person.

Under utbildningstiden kan det dyka upp många frågor och funderingar som du kan behöva diskutera med en studievägledare.

Har du funderingar kring framtiden och vad du vill göra efter gymnasiet?  Våra studievägledare finns till för att vägleda och ge dig verktyg att kunna fatta välgrundade beslut kring karriärval.

Samtalet med studievägledaren kan handla allmänt om studier eller om mer specifika frågor som rör din studieplan och ditt program.

Denna sida uppdaterades 2019-04-11

Dela: