< >

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Inriktningar: Husbyggnad, Plåtslageri

Vill du arbeta inom byggindustrin?
Vill du bli byggnadssnickare?
Vill du bli byggnadsplåtslagare?

Då ska du välja Katedralskolans Bygg- och anläggningsprogram, ett program för dig som vill arbeta inom en bransch med många möjligheter.

I årskurs 1 får du en bred grund att stå på. Du provar på att armera, gjuta, snick­ra, måla och göra plåtarbeten för att få en inblick i olika delar. Detta kommer att hjälpa dig att välja rätt inriktning till års­kurs 2 och 3.

I yrkesteorin får du bland annat lära dig om byggskyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, grundläggande ritningsläsning, olika material och verktyg.

Oavsett vilken inriktning ställs stora krav på att kunna läsa och förstå instruktio­ner och ritningar. Att kunna göra nöd­vändiga beräkningar och tolka mätresul­tat är också en viktig del. Det är mycket viktigt att du kan ta eget ansvar och ar­beta självständigt men också samarbeta i grupp. Din yrkesskicklighet kommer att betyda mycket och du kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden.

Inriktningar som vi erbjuder på Katedral­skolan är Byggnadsplåt och Husbyggnad.

Inriktning Plåtslageri

Väljer du att utbilda dig till byggnads- el­ler ventilationsplåtslagare. Här får du lära dig allmänna grunder, såsom att tillverka, montera, sammanfoga, använda olika maskiner och handverktyg för tillverk­ning av olika plåtdetaljer inom ventilation eller byggnadsplåt. Under utbildningen får du även åka ut på kundarbeten, vilka exempelvis kan vara taktäckning och garneringsarbeten.

Inriktning Husbyggnad

En inriktning med många möjligheter.

I denna inriktning får du lära dig alla slags snickeriarbeten som förekommer vid byggnation. Utbildningen i årskurs 2 och 3 bedrivs till största delen i form av olika elevprojekt och kundarbeten.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Vanligtvis får du göra din APL under flera perioder under årskurs 2 och 3. Du får komma ut på olika företag och visa upp dina kunskaper och praktiskt tillämpa det du lärt dig i skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet är för de flesta inkörsporten till ett jobb och är därför ett mycket viktigt moment i din utbildning!

Idrott

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU).

Efter gymnasiet

När du gått klart dina tre år på Bygg-, och anläggningsprogram­met ska du göra en lärlingstid på cirka 1,5 – 2 år på ett byggföretag. Under din lärlingstid, som bland annat ska ge dig färdighetsträning i yrket, är du anställd och har lön. Efter lärlingstidens slut är du fullt avlönad.

Du kommer att vara efter­frågad på arbetsmarknaden.

Studera vidare

Du som är elev på ett yrkesprogram har möjlighet under din tid på gymnasiet att läsa de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet.

Inom Yrkeshögskolan kan du specialisera och fördjupa dina kunskaper eller skaffa dig en ny yrkesutbildning. Studerar du vi­dare på Folkhögskola eller Vuxenutbild­ning kan du läsa både yrkesutbildning eller kurser som krävs för att du ska få grundläggande och särskild behörighet för studier på högskola eller universitet.

Välkommen att kontakta programansva­rig om du vill veta mer om programmet och/eller komma på ett studiebesök.

Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2


Programfödjupning båda inriktningarna

Entreprenörskap

Betong 1 - lågform och platta på mark

Inriktning, Husbyggnad

Inriktning, Plåtslageri

Husbyggnad 1

Plåtslageri - grunder

Husbyggnad 2

Plåtslageriprocessen

Husbyggnad 3 - ombyggnad

Ventilationsplåtslageri 1

HusbyggnadsprocessenProgramfördjupning, Husbyggnad

Programfördjupning, Plåtslageri

Trä 1 - stommar

Byggnadsplåtslageri 1

Trä 2 - beklädnad

Byggnadsplåtslageri 2

Trä 3 - montage

Byggnadsplåtslageri 3


Denna sida uppdaterades