< >

Course outlines

Here you can find the Course outlines of all the courses offered here at the IB Diploma programme Katedralskolan Skara. The first year students (Pre-DP) and their parents will get more information about the available DP courses and the layout of the DP at the end of the first semester of the Pre-DP.

The course outlines are only available in English.

Här hittar du Course outlines (kursbeskrivningar) av samtliga kurser vi erbjuder på IB Diploma Programme här på Katedralskolan Skara. Eleverna i år 1 (Pre-DP) och deras föräldrar får mer information om kurserna och programmets sammansättning i slutet av första terminen på Pre-DP.

Kursinformationen finns endast tillgängliga på engelska, men har du frågor om dem kan du kontakta oss.

Group 1 – Studies in language and literature (Språk)

Mother tongue language, studied as a literature course. We offer Swedish A Literature, English A Language and literature and Self-taught A Literature (school supported self studies).

Modersmål, studeras som en litteraturkurs. Vi erbjuder Swedish A Literature, English A Language and literature and Self-taught A Literature (school supported self studies).

Swedish A lit (PDF)PDF

English A LangLit (PDF) – starts Autumn 2019

Self-taught A lit (PDF)

Group 2 – Language acquisition/ Andraspråk

A second language learnt at least three years before. We offer English B, French B, German B, Spanish B and Swedish B.

Students who take Swedish B also take the Swedish national courses in SVA (Swedish as a second language) as a complement. This could give legiability to study at Swedish unversities.

Ett andra språk som du läst minst tre år tidigare. Vi erbjuder English B, French B, German B, Spanish B and Swedish B.

Elever som läser Swedish B läser även SVA (Svenska som andraspråk) som komplement. Detta kan ge behörighet att läsa på svenska universitet.

Language B (PDF)PDF

Group 3 – Individuals and Societies (SO-ämnen)

Subjects within individuals and societies. We offer Business and Management, History and Psychology.

Samhällsorienterade ämnen. Vi erbjuder Business and Management (företagsekonomi med marknadsföring), History (historia) och Psychology (psykologi).

Business and Management (PDF)PDF

History (PDF)PDF

Psychology (PDF)PDF

Group 4 – Sciences (NO-ämnen)

Subjects within the sciences. We offer Biology, Chemistry and Physics.
Naturvetenskapliga ämnen. Vi erbjuder Biology (biologi), Chemistry (kemi) och Physics (fysik).

Biology (PDF)PDF

Chemistry (PDF)PDF

Physics (PDF)PDF

Group 5 – Mathematics

We offer two different routes in Mathematics, Mathematics and Mathematical Studies. They will change into the new Mathematics courses for the DP in the autumn 2019.

Vi erbjuder två olika kurser I matematik, Mathematics (ungefär som NA matematik steg 1-5) och Mathematical Studies (ungefär som EK matematik steg 1-3). Kurserna kommer att förändras inför höstterminen 2019.

Mathematics (PDF)PDF

Mathematical Studies (PDF)PDF

Group 6 – The Arts (Estetiska ämnen)

We offer no Group 6 courses at the moment. The students choose another subject from group 1 – 4 as the 6th subject.

Vi erbjuder inget estetiskt ämne i dagsläget. Eleverna väljer ett extra ämne från grupp 1 – 4 som sitt sjätte ämne.

The Core (IBs kärna)

In the Core there are three compulsory subjects: Theory of Knowledge (TOK), Creativity, Activity & Service (CAS) and the Extended Essay (EE) in one subject.

TOK is a taught course with subject hours in the schedule.

CAS is an extra curriculum course that is performed outside of school hours (not scheduled) and it is supervised by the CAS Coordinator.

The EE is supervised by a subject teacher and partly scheduled as a few concentration days, but most of the writing process is done outside of schedule.

I kärnan ingår tre obligatoriska ämnen: TOK (kunskapsteori), CAS (kreativitet, aktivitet & service) och EE (en akademisk uppsats i valfritt ämne).

TOK är en lärarledd kurs som är schemalagd.

CAS är aktiviteter som görs utanför skoltid, så den är inte lärarledd, men den handleds och kontrolleras av en CAS Coordinator.

EE handleds av en ämneslärare och är delvis schemalagd som koncentrationsdagar, men största delen av skrivprocessen görs utanför skoltid.

TOK (PDF)PDF

CAS (PDF)PDF

EE (PDF)

Denna sida uppdaterades 2018-10-17

Dela: