< >

Teknikprogrammet (TE)

Inriktning: Informations- och medieteknik

Vill du lära dig programmera? Är du kreativ och vill testa spelutveckling? Kanske läsa vidare på en teknisk högskola? Då är teknikprogrammet på Katedralskolan rätt val för dig!

Spelutveckling

Du har med all säkerhet spelat datorspel, men har du funderat på hur det skulle vara att skapa ett datorspel? För att skapa ett datorspel krävs mycket kunskap och erfarenhet. Du behöver behärska pro­grammering, ljud och grafik, berättande och engelska. Kunskap som du kommer att ha stor nytta av i ditt liv.

Förberedd för framtiden

Dagens samhälle förändras snabbt av den framväxande datortekniken. Begrepp som automatisering och artificiell intel­ligens kommer att förändra vår framtid. Baserat på detta fattade Sveriges reger­ing beslutet att införa programmering på grundskolan för alla elever i Sverige från och med hösten 2018. Detta visar hur centralt kunskap om programmering kommer att bli i framtiden. Den erfaren­het och kunskap om programmering och datorteknik du får på teknikprogrammet gör dig bättre rustad för att bli framgångs­rik i din framtid.

Entreprenörskap

Under ditt tredje år kommer du att få möjlighet att starta ett eget företag med hjälp av Ung Företagsamhet. Kanske väljer du tillsammans med några kamrater att starta just ett spelföretag för att se om er spelidé verkligen håller? Här får du chansen att i verkligheten använda dina nya kunskaper i speldesign och program­mering som du har fått under din utbild­ning. Och vem vet – kanske just du lägger grunden för en ny spelidé!

För att skapa ett datorspel krävs mycket kunskap och erfarenhet.

Vidare studier

På Katedralskolans teknikprogram ar­betar vi med datorspel. Du får lära dig om datorspel, berättande, ljud och gra­fik. Samtidigt lär du dig använda verktyg och programmeringsspråk som är vanliga i branschen. Under din tid på teknikpro­grammet läser du även mer matematik och fysik, ämnen som utgör grunden för din förståelse för programmering och hur datorer fungerar. Teknikprogrammet ger dig behörighet till att läsa vidare på uni­versiteten.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Fysik 1a

Kemi 1

Teknik 1

Inriktning, Informations- och medieteknik

Dator- och nätverksteknik

Programmering 1

Webbutveckling 1


Programfördjupning, Informations- och medieteknik

Digitalt skapande 1

Gränssnittsdesign

Miljö- och energikunskap

Programmering 2

Denna sida uppdaterades 2020-08-04

Dela: