< >

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Om du vill jobba med människor så är vård- och omsorgsprogrammet något för dig. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldre- och handikappomsorg.

Här får du lära dig hur människor fungerar och behovet av omvårdnad och omsorg. Du läser bland andra kurser inom anatomi, fysiologi, hälso- och sjukvård där du får kunskap om hur kroppen är uppbyggd, vanliga sjukdomar och hur de kan botas eller förebyggas. Utbildningen passar dig som gillar samarbete och vill ha ett socialt yrke.

Vård- och omsorgscollege, VO-college

Katedralskolans vård- och omsorgsprogram är certifierade inom Vård- och omsorgs-college, VO-college, vilket är en kvalitetsstämpel på att utbildningen håller hög kvalitet. Med ett diplom från VO-college kommer du att bli eftertraktad på arbetsmarknaden då arbetsgivare genom nära samarbete med utbildare utformar utbildningarna för att passa behoven som finns.

Kan ge högskolebehörighet

Som elev på vård- och omsorgsprogrammet kan du välja att läsa till grundläggande behörighet till fortsatta studier på universitet/högskola.

Idrott

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU)

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I utbildningen ingår minst 15 veckor ar­betsplatsförlagt lärande. Under den här tiden får du tillsammans med handleda­re utveckla dina yrkeskunskaper och din framtida yrkesidentitet.

Delar av studierna förläggs utanför skolan.

Välkommen att kontakta enhetsledare om du vill veta mer om programmet och kanske komma på ett studiebesök.


Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Gerontologi och geriatrik

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 2

Omvårdnad 1

Omvårdnad 2

Psykiatri 1

Psykiatri 2

Psykologi 1

Samhällskunskap 1a2

Social omsorg 1

Social omsorg 2

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2


Programfördjupning

Etik och människans livsvillkor

Människans säkerhet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Etik och människans livsvillkor

Hälsopedagogik

Medicin 1

Psykiatri 1

Psykologi 1

Samhällskunskap 1a2

Specialpedagogik 1

Svenska 2

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 2

Programfördjupning

Akutsjukvård

Hemsjukvård

Medicin 2

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Denna sida uppdaterades