< >

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vill du gå en utbildning där du lär dig hur du kan hjälpa dig själv och andra att må bra och ha en god hälsa? En utbildning som leder direkt till olika yrken där du kan arbeta med människor i alla åldrar?

Hos oss utvecklar du din förmåga att förstå människors olika behov och förutsättningar och hälsans betydelse för dig och andra. Vår utbildning som ger dig möjlighet att hantera IT som ett viktigt verktyg i dina studier och i ditt framtida yrke.

Hos oss ger vi dig möjlighet att läsa kurser så att du får högskolebehörighet inom ramen för programmet. Tycker du att allt detta låter intressant är Vård- och omsorgsprogrammet på Katedralskolan ditt val!

Utbildning som leder till jobb

Du kommer att få tre lärorika år med ett brett innehåll på Katedralskolans Vård- och omsorgsprogram. Du utvecklar din förmåga att möta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du kommer att få diskutera och ta ställning i etiska frågor. Inom vård och omsorg används IT och teknisk utrustning som du under utbildningstiden får möjlighet att lära dig.

På Katedralskolan får alla elever tillgång till en egen dator under utbildningstiden. Du kommer att utveckla ditt intresse och dina kunskaper om din egen och andras hälsa och hur du kan motverka ohälsa.

På Katedralskolans Vård- och omsorgsprogram har vi ett nära samarbete med arbetslivet och delar av studierna förläggs utanför skolan. Vi är certifierade inom Vård- och omsorgscollege*, vilket innebär att vår utbildning håller hög kvalitet.

På Katedralskolan ger vi dig möjlighet till fördjupning inom Sjukvård. Inom denna fördjupning kan du genom val få behörighet till högskoleutbildning.

Sjukvård

Här får du fördjupade kunskaper om det akuta och medicinska omhändertagandet vid olyckor och sjukdom. Den arbetsplatsförlagda utbildningen med placering på sjukhus sker under kursen Akutsjukvård.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I utbildningen ingår minst 15 veckor ar­betsplatsförlagt lärande. Under den här tiden får du tillsammans med handleda­re utveckla dina yrkeskunskaper och din framtida yrkesidentitet.

Delar av studierna förläggs utanför skolan.

Din framtid efter gymnasiet

Med en yrkesexamen är du behörig att söka arbete inom flera av vård- och omsorgssektorns olika arbetsområden. Har du dessutom under utbildningstiden läst kurser som ger dig högskolebehörighet har du en bra grund till fortsatta högre studier.

Välkommen att kontakta enhetsledare om du vill veta mer om programmet och kanske komma på ett studiebesök.

*VO-College är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom Vård och Omsorg. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare utformas utbildningarna för att passa arbetsgivarens behov av kompetens. Det innebär att elever från VO-College är eftertraktade och lättare får jobb.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Etik och människans livsvillkor

Hälsopedagogik

Medicin 1

Psykiatri 1

Psykologi 1

Samhällskunskap 1a2

Specialpedagogik 1

Svenska 2

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 2

Programfördjupning

Akutsjukvård

Hemsjukvård

Medicin 2

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Denna sida uppdaterades 2020-09-22

Dela: