< >

Barn- och utbildningskontoret

Chef elevhälsa och öppen förskola/familjecentral
Anette Almqvist
Telefon 0511-325 72

Registrator
Christina Bäcklund
Telefon 0511-325 20

Nämndsekreterare
Viktoria Karlsson
Telefon 0511-324 99

Administratör
Christina Ljungström
Telefon 0511-322 97

Administratör
Therese Johansson
Telefon 0511-320 91

Specialpedagog
Katarina Carlsson
Telefon 0511-322 52

IT-samordnare
Anders Vilhelmsson
Telefon 0511-321 38

Denna sida uppdaterades