< >

Kvalitet och utveckling

I Skara arbetar vi alltid med att utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre. Det handlar om att följa upp de mål som verksamheten har satt för läsåret, och att lära oss av det. För att elever ska nå sina mål i skolan är det viktigt att vi hittar vägar som passar varje elev och elevens sätt att lära.

Kvalitetsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen är en lärprocess för att följa arbetet och för att bli ännu bättre. I kvalitetsarbetet lägger vi fokus på både "hårda fakta" som till exempel betyg, resultat och resurser och "mjuka fakta" som till exempel trivsel, delaktighet och arbetsro.

Alla våra kommunala förskolor, skolor och fritidshem gör varje år en samlad uppföljning av de mål som satts upp för läsåret. Dokumentationen innehåller en bedömning av hur väl vi har nått upp till målen och vilka åtgärder vi gjort. Dokumentationen är grunden i vårt kvalitetsarbete och utformas av både lärare, elever och övrig personal.

Vi är bra - men vi kan bli bättre. Det är grunden för vårt utvecklingsarbete.

Denna sida uppdaterades