< >

Gymnasiala yrkesutbildningar

Gymnasiala yrkesutbildningar är en utbildningsform som innehåller yrkesämnen från gymnasieskolan och vissa teoretiska ämnen. För att vara behörig räcker det vanligtvis att du har ett slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Din ansökan ska alltid skickas till vuxenutbildningen i din hemkommun. För att din ansökan ska vara komplett och kunna behandlas behöver du bifoga betyg från tidigare studier.

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde.

Vad är en lärlingsutbildning?

Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70 procent av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 procent studier på skolan. Skolan kommer ha begränsat antal lärlingsplatser under din grundutbildning.

Gymnasiala yrkesutbildningar i Skara

Andra orter

Information om yrkesutbildningar på andra orter i Skaraborg finner du via länken www.yrkesutbildningskaraborg.se Länk till annan webbplats.. I första hand beviljas sökande med kortast tidigare utbildning samt de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Denna sida uppdaterades