< >

Byggplåtslagare, lärling

Kursstart: September 2020 och ansökan görs mellan 15 april och 15 maj 2020. Information om ansökan hittar du på Yrkesutbildning Skaraborgs hemsida.

Yrkesutbildning Skaraborglänk till annan webbplats

Rekommenderade förkunskaper:

  • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Kurserna fördelas över ca 60 veckor och är upplagd på 30% teoretiska studier i skolan och 70% arbetsplatsförlagt lärande, APL, tillsammans med en handledare.

Du kommer att få grundkunskaper i skolmiljö de första 15-20 veckorna. Därefter är du på ett företag större delen av återstående utbildningstid, och lär dig av handledare.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Plåtslageriprocessen

200 p

Plåtslageri – grunder

100 p

Ventilationsplåtslageri 1

100 p

Byggnadsplåtslageri 1

200 p

Byggnadsplåtslageri 2

200 p

Byggnadsplåtslageri 3

200 p

Byggnadsplåtslageri 4

200 p

Kulturplåtslageri

100 p

 

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet.

Denna sida uppdaterades 2020-03-27

Dela: