< >

Vård- och omsorg

Studierna leder till att du blir anställningsbar inom vård och omsorg som exempelvis vårdbiträde, undersköterska, stödassistent eller personlig assistent.

Nästa kursstart är i augusti 2021 enligt nya kursplaner och ansökan görs mellan 15 april och 15 maj 2021.

Ansökan

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande svenska / svenska som andraspråk.

Studietid och studieform​

Studietiden kan variera beroende på utformningen av din individuella studieplan. Heltidsstudier innebär att man läser minst 400 poäng per termin. Läser du mot VO-Collegediplom och har betyg från svenska grund tar utbildningen tre terminer.

Utbildningen i Skara bedrivs som närdistans vilket innebär skolförlagd undervisning två dagar per vecka. Med fördel har du god datorvana samt tillgång till egen dator. Detta eftersom mycket av undervisningen är webbaserad och genomförs via lärplattformen It´s Learning. ​

Utbildningen startar med en gemensam introduktion för alla som antagits till vård- och omsorgsutbildningen. Du får även träffa lärare och studievägledare för individuella samtal kring din studieplan. ​

​Arbetsplatsförlagt lärande​

Arbetsplatsförlagt lärandet (APL) innebär att du med stöd av en handledare inom vård och omsorgsverksamhet ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor. APL ingår med fem veckors heltidsstudier per termin. ​

​Yrkesutbildning med språkstöd​

Har du inte betyg från grundskolekurser i svenska grund/svenska som andraspråk så läser du dessa kurser parallellt med yrkeskurserna vilket påverkar den totala studietiden. Som stöd i dina studier erbjuds du att läsa orienteringskursen yrkessvenska, 100 poäng.

​Validering​

Du får i samband med antagning till utbildningen träffa yrkeslärare och studievägledare för individuella samtal kring din studieplan. ​

Har du sedan tidigare kunskaper motsvarande nedanstående kurser så kan du ansöka om prövning vilket innebär att du genomför olika bedömningsmoment för betyg. Har du F i någon eller några kurser sen tidigare kan du också söka prövning.

VO College

Utbildningen i Skara är certifierad inom vård- och omsorgscollege. Det betyder att den håller den höga kvalitet som branschen kräver. Detta ger dig hög anställningsbarhet och god grund för vidare studier.

VO Collegediplom

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Följande kurser leder till VO-collegediplom

Programgemensamma kurser

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 1

200 p

Vård- och omsorgsarbete 2

150 p

Hälsopedagogik

100 p

Medicin 1

150 p

Etik och människans livsvillkor

100 p

Psykologi 1

50 p

Psykiatri 1

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 p

 


Fördjupningspaket

Poäng

Kurser meddelas vid kursstart eller vid antagning till fördjupning.

300 p

Gymnasiearbete

100 p

Vårdbiträdesutbildning

Det ges även möjligheten att läsa 800 poäng från vård- och omsorgsprogrammet och få ett intyg om genomförd vårdbiträdesutbildning. De kurser som ska ingå i vårdbiträdesutbildningen är: Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1 och Vård- och omsorgsarbete 1.

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet.

Denna sida uppdaterades

Dela: