< >

Buller

Om du känner dig störd av buller ska du alltid vända dig till den som stör dig. Det är alltid den personen eller verksamheten som har ansvaret att undersöka och minska störningarna. Om du inte får gehör för ditt klagomål kan du vända dig till kommunens miljöenhet.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) finns det riktlinjer om hur mycket det får låta inomhus. När det gäller buller utomhus från t ex industrier eller vägtrafik har Naturvårdsverket gett ut allmänna råd med riktlinjer. Läs mer om detta genom att klicka på länkarna till höger.

Denna sida uppdaterades 2017-06-22

Dela: