< >

Skadedjur och ohyra

Skadedjur är framförallt insekter och råttor som orsakar olägenhet för människors hälsa. Större djur såsom fåglar och grävlingar klassas normalt inte som skadedjur om de inte orsakar en ekonomisk skada på produktion eller allvarlig skada på egendom.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Om du bor i lägenhet och har problem med skadedjur och ohyra ska du kontakta din hyresvärd för att få hjälp att bli av med problemet. Om du inte får gehör för dina klagomål kan du kontakta miljöenheten.

Om du är fastighetsägare så kan du vända dig till företag som exempelvis Anticimex eller Nomor.

Om det gäller vilt så kan du även kontakta Jägarförbundet i Skara, telefonnummer 0511-37 65 50.

Denna sida uppdaterades 2020-03-27

Dela: