Drönarbild från Skara centrum med domkyrkan, stortorget och landsbygden i bakgrunden

Västermalm

Fotograf: Carla Karlsson

< >

Skara

Skara är centralort i Skara kommun med centralt läge i Skaraborg och samtidigt en idyllisk småstad med en tusenårig historia.

Gatunätet lever kvar sedan medeltiden där domkyrkan är navet och vägarna leder utåt likt ekrarna i ett gammalt vagnshjul. Stadskärnan präglas av kullerstensgator och gränder i kombination med mäktiga byggnader. 

Varje tid har fått ge sitt bidrag till den stad Skara är idag, med stadsdelar av olika karaktärer. Vid östra och västra infarten finns välbesökta handelsområden och i stadskärnan finns andra kvaliteér där det genuina och småskaliga har satt sin prägel. Här finns både småbutiker, caféer och restauranger.

Gemensamt för hela staden, och för hela Skara, är att vi värnar om våra gröna utemiljöer. Sommarens planteringar, våra grönområden och motionsspår är uppskattade inslag.

Stadsdelar

Till några av stadsdelarna har vi tagit fram broschyrer som beskriver stadsdelarnas karaktär och vad som är värt att värna. Du finner dem under länkarna i texten nedan och i vänsterspalten på den här sidan. Fler stadsdelsbeskrivningar är under utgivning.

Brinkagärdet

Brinkagärdet är ett av Skaras äldre områden i närheten av centrum med många vackra sekelskifteshus. 

Stadsdelsbeskrivning

Brogården

Här ligger många av Skaras offentliga byggnader, lantbruksuniversitetet, vård- och äldreomsorg, veterinärinrättningar och Västergötlands museum. I den norra delen av Brogården finns småhustomter redo att bebyggas. I området finns Skara Vårdcentral och äldreboendet Skarahemmet samt förskolan Korallen och kommunens öppna förskola. Även äldreboendet Malmgården, med inriktning mot demens, finns i området.

Domprostegården

I området Domprostegården finns en bladning av flerfamiljshus och småhus, framförallt uppförda under 50-70-talet. Flerbostadshusen i området ägs av kommunens fatsighetsbolag Centrumbostäder. Några av villorna i området ligger i sluttningen mot Viktoriasjön. I området finns förskolan Källeboda och gymnasieskolan Katedral. I områdets östra del finns handelsområdet Jula. 

Stadsdelsbeskrivning

Gamla staden

Gamla staden är centrumkärnan i Skara. I gamla staden finns mestadels flerfamiljshus som är byggda under 1950-70-talen. Det finns också några enfamiljshus av äldre karaktär. I gamla staden bor du mitt i stan med ett brett serviceutbud. Här finns den gamla Djäkneskolan, som numera är Skara kommuns stadshus. 

Gällkvist

I Gällkvistområdet, som ligger söder om stadskärnan, finns såväl flerbostadshus som kedje- och radhus samt friliggande villor från främst 40-, 50- och 60-talet. Ett av kvarteren, Bågen, är ett av Skaras större bostadskvarter. I Gällkvistområdet finns förskolan Sunnanäng och låg- och mellanstadieskolan Gällkvist.

Hindsberg

Hindsberg är främst ett småhusområde, med inslag av flerbostadshus. Området har uppförts under större delen av 1900-talet och var klart omkring 1980.

Hindsbo

Hindsbo är ett renodlat småhusområde som växte fram främst på 60- och 70-talet. Några enstaka hus har uppförts under 80-talet och under 2000-talet har några nya villor byggts.

Kämpagården

Området Kämpagården växte upp under 1940-talet och ligger strax söder om centrala Skara. Bostadsbebyggelsen är varierad. Här finns både radhus, flerbostadshus och småhusbebyggelse på gångavstånd från centrum.

Stadsdelsbeskrivning

Marieberg

Marieberg är ett flerbostadsområde som oftast benämns som Valhall. Bostäderna är uppförda under 60- och 70-talet. I området finns en närbutik, förskolan Myrstacken och låg- och mellanstadieskolan Marieberg. Söder om området finns handelsområdet Coop.

Nyboholm

Området påbörjades under 1940-talet men växte framförallt under 1960-1970 talen. Från början ett eget område utanför tätorten men har under de senaste 50 åren växt samman med Skara. Småhusbebyggelse. Öster om området finns handelsområdet Coop.

Oxbacken

Detta var bland de första områdena utanför de gamla stadgränserna. Många småhantverkare bosatte sig här. Varierad bebyggelse från olika tidsepoker. Här finns förskolan Duvan.

Stadsdelsbeskrivning

Sankt Anne Äng

I området byggdes under 40-talet många mindre flerbostadshus. De flesta hus har under årens lopp genomgått förändringar, men det finns även hus där den gamla karaktären är bevarad.

Stadsdelsbeskrivning

Skaraberg

Skaraberg är ett samlat bostadsområde med både småhus, villor och flerfamiljshus. Området är bebyggt i etapper och den senaste bebyggelsen har skett i områdets östra del under 2000-talet. Här finns förskolorna Rödklövern och Fibblan. I närheten finns också gym.

Läs mer om byggnation på Skaraberg

Sågarehagen

I Sågarehagen, söder om stadskärnan, finns en spännande blandning av traditionell och modern bebyggelse. Till stor del utgörs området av äldre bebyggelse från 1800-talets början men här finns också småhus från 50- och 60-talet.

Stadsdelsbeskrivning

Sörskogen

Sörskogen är ett villaområde söder om Skara. Här finns villor med större tomter och en något mer lantlig karaktär. Området har bebyggts i omgångar och kompletterades under 2013 med 22 byggklara tomter, varav flera nu är bebyggda.

Läs mer om byggnation i Sörskogen

Tullportagärdet

Området är även känt under namnet Teglagärdet. Området är under förändring med nya bostäder. I området finns förskolan Björkbacken, ett ny högstadium på Viktoriaskolan och äldreboendet Viktoriagården, Viktoriaparken och parken Botan.

Västermalm

Området ligger nordväst om stadskärnan och domineras främst av enfamiljshus och villor. Det finns också några kedjehus.

Stadsdelsbeskrivning

Denna sida uppdaterades

Dela: