Bygg, trygg och snygg-bloggen

 • 2019-02-21
  Enkät visar att många är nöjda med parkeringssituationen
  I början av året publicerades en webbenkät där allmänheten inbjöds att svara på frågor och lämna synpunkter kring parkeringssituationen i Skara. Enkätsvaren gav en bra input och stämmer huvudsakligen ...

  Läs mer

 • 2019-02-09
  Täthet och struktur
  GESTALTNING, DEL 6Promenadstaden är tät, men inte hög. Historiskt hade vi 100 till 200 invånare per hektar i våra städer vilket gjorde det rimligt att gå till i princip alla målpunkter, medan bilen ha...

  Läs mer

 • 2019-01-17
  Exemplet Skaraborgsgatan
  GESTALTNING, DEL 2I serien om gestaltning kommer det handla om allt från täthet och struktur till funktion och trygghet. Som ett exempel på hur vi tänker praktiskt kring trygghet och gestaltning kan v...

  Läs mer

 • 2019-01-17
  Nya riktlinjer för skyltning
  Att sätta upp eller ändra skyltar kan kräva bygglov innan man sätter igång. Lagstiftningen har förtydligats och det har gett Miljö- och byggnadsnämnden anledning att se över sina riktlinjer för skyltn...

  Läs mer

 • 2019-01-15
  10 åtgärder som kan kräva bygglov om du bor i ett värdefullt område
  De senaste åren har riksdagen beslutat om flera lättnader i bygglovsplikten. I en del fall krävs en anmälan och i en del fall är det bara att börja bygga. Allt som byggs behöver däremot följa plan- oc...

  Läs mer

 • 2019-01-14
  Vad är en detaljplan?
  En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer exempelvis var gator ska gå, vilka områden allmänheten behöver ha tillträde till och vilka verksamhetstyper som passar att ligga bredvid varandra ...

  Läs mer

 • 2019-01-07
  Bra dialog kring parkeringsstrategi
  Under hösten hade handlare och fastighetsägare möjlighet att fylla i en webbenkät om hur man ser på parkeringsfrågorna. Enkätsvaren presenterades sedan på en workshop för näringsidkare i december. Dia...

  Läs mer

 • 2019-01-03
  Belysning
  GESTALTNING, DEL 5När mörkret faller förändras rummet. Träden kastar skuggor, landmärken försvinner, ytorna utanför den belysta gångbanan blir ett odefinierat, kanske hotande, tomrum. Gatorna blir tra...

  Läs mer

 • 2018-12-18
  Om rumshastighet och skyltmiljöer i stadsrummet
  GESTALTNING, DEL 4Samstämmiga och storleksmässigt välvalda skyltar, med en egen karaktär och särprägel bidrar till en intresseväckande och attraktiv stad. De fyller platsen med mening och ger den samm...

  Läs mer

 • 2018-12-12
  Laddstolpar i stadsrummet
  När det handlar om elbilar brukar första frågan vara: Hur långt kan jag köra? Nästa fråga blir: Var kan jag ladda? Nu ökar både räckvidd och antalet laddstolpar i takt med att intresset för elbilar bl...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2020-04-24

Dela: