Bygg, trygg och snygg-bloggen

 • 2018-12-06
  Hur ska staden gestaltas?
  GESTALTNING, DEL 3En av gestaltningens främsta uppgifter är att skapa bra gåendemiljöer.De viktigaste komponenterna för detta är:
  1. Trygghet
  2. Täthet och struktur
  3. Intresseväckande ”händelser”
  4. Attraktiv skala ...


  Läs mer

 • 2018-11-29
  Stadsdelsbeskrivningar
  Just nu skriver Axel Demker, en av Skaras planarkitekter, på texter om Skaras stadsdelar. Ambitionen är att beskriva stadens bostadsbebyggelse område för område, 1990-tal såväl som 1890-tal, det fanta...

  Läs mer

 • 2018-11-22
  Föredömen på väg
  Nu rullar det igång! Vintercyklisterna ligger i startgroparna, vinterdäcken är på, cykelljusen är kollade och västarna, ja de sitter som en smäck. Den 1 december börjar det - då ska de tolv tappra cyk...

  Läs mer

 • 2018-11-21
  Gestaltning och människor
  GETSTALTNING, DEL 1Skaras främsta resurs är dess människor. Alla vi som verkar och lever här åstadkommer varje dag fantastiska saker: i möten med varandra, genom de projekt och förändringar som drivs ...

  Läs mer

 • 2018-11-15
  Näringsidkare och privat-personer är vinnare när kommunerna samverkar
  Snart blir det smidigare att ansöka om tillstånd för bygglov, livsmedels-registrering och anmäla miljöfarlig verksamheter – oavsett vilken kommun du bor i inom västra Skaraborg. De sex kommunerna Essu...

  Läs mer

 • 2018-10-12
  Tusen års historia, tusen möjligheter framåt

  Skara är en stad med en lång och levande historia. Men det är också en plats för ständig förändring och utveckling i stort och smått. Ett av mina uppdrag som stadsarkitekt är att se till att göra plat...

  Läs mer

 • 2018-09-17
  Parkering på kort och lång sikt

  Parkeringar behövs för olika funktioner så som pendling, handel, boende och tillgänglighet för funktionshindrade.I höst börjar vi arbeta med en parkeringsstrategi för Skara kommun. Det finns en innebo...

  Läs mer

 • 2018-08-02
  Hur vill du bo i Skara?

  Skarabornas svar är viktiga när kommunen tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogramUnder hösten 2018 tar vi fram en reviderad version av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Nu efterlyser vi skarab...

  Läs mer

 • 2018-06-30
  Nu blir det trevligare och tryggare att vistas på Vilanområdet
  2017 fick Plan- och byggenheten i uppdrag att se över hur upplevelsen av Vilanområdet kan förbättras på olika sätt. I sommar genomförs den första etappen i omgestaltningen av området. Nu påbörjas anlä...

  Läs mer

 • 2018-06-21
  Nytt mötesrum på stan
  Det som tidigare var en icke-plats i gaturummet kommer att bli en öppen yta med sittplatser, cykelställ och cool rgb-belysning. Hötorgsplatsen är en länk i kedjan för att få staden att "hänga ihop" me...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2020-04-24

Dela: