Bygg, trygg och snygg-bloggen


 • RÖJ och återvinn
  RÖJ kan betyda väldigt olika saker för olika människor. Men om du hör till dem som börjar fundera på hur allt hamnade i garderoberna och på vinden, då är den här artikeln för dig. För så här års när d...

  Läs mer


 • Gamla vattentornet - en symbol för tillväxt och ingenjörskonst
  Skaras gamla vattentorn är ett av stadens viktigaste landmärken. Sedan 1898 har det fungerat som en pendang till domkyrkans resliga siluett, markerande var den nya staden byggdes, strax söder om den m...

  Läs mer


 • Säker med dubb
  Vi utrustade tolv cyklister med vinterdäck. I gengäld lovade de att cykla till jobbet tre dagar i veckan och rapportera om väglaget på de olika sträckorna.En av våra vintercyklare är Anders Nyblom. Ha...

  Läs mer


 • Enkät visar att många är nöjda med parkeringssituationen
  I början av året publicerades en webbenkät där allmänheten inbjöds att svara på frågor och lämna synpunkter kring parkeringssituationen i Skara. Enkätsvaren gav en bra input och stämmer huvudsakligen ...

  Läs mer


 • Täthet och struktur
  GESTALTNING, DEL 6Promenadstaden är tät, men inte hög. Historiskt hade vi 100 till 200 invånare per hektar i våra städer vilket gjorde det rimligt att gå till i princip alla målpunkter, medan bilen ha...

  Läs mer


 • Exemplet Skaraborgsgatan
  GESTALTNING, DEL 2I serien om gestaltning kommer det handla om allt från täthet och struktur till funktion och trygghet. Som ett exempel på hur vi tänker praktiskt kring trygghet och gestaltning kan v...

  Läs mer


 • Nya riktlinjer för skyltning
  Att sätta upp eller ändra skyltar kan kräva bygglov innan man sätter igång. Lagstiftningen har förtydligats och det har gett Miljö- och byggnadsnämnden anledning att se över sina riktlinjer för skyltn...

  Läs mer


 • 10 åtgärder som kan kräva bygglov om du bor i ett värdefullt område
  De senaste åren har riksdagen beslutat om flera lättnader i bygglovsplikten. I en del fall krävs en anmälan och i en del fall är det bara att börja bygga. Allt som byggs behöver däremot följa plan- oc...

  Läs mer


 • Vad är en detaljplan?
  En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer exempelvis var gator ska gå, vilka områden allmänheten behöver ha tillträde till och vilka verksamhetstyper som passar att ligga bredvid varandra ...

  Läs mer


 • Bra dialog kring parkeringsstrategi
  Under hösten hade handlare och fastighetsägare möjlighet att fylla i en webbenkät om hur man ser på parkeringsfrågorna. Enkätsvaren presenterades sedan på en workshop för näringsidkare i december. Dia...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades

Dela: