Bygg, trygg och snygg-bloggen


 • Belysning
  GESTALTNING, DEL 5När mörkret faller förändras rummet. Träden kastar skuggor, landmärken försvinner, ytorna utanför den belysta gångbanan blir ett odefinierat, kanske hotande, tomrum. Gatorna blir tra...

  Läs mer


 • Om rumshastighet och skyltmiljöer i stadsrummet
  GESTALTNING, DEL 4Samstämmiga och storleksmässigt välvalda skyltar, med en egen karaktär och särprägel bidrar till en intresseväckande och attraktiv stad. De fyller platsen med mening och ger den samm...

  Läs mer


 • Laddstolpar i stadsrummet
  När det handlar om elbilar brukar första frågan vara: Hur långt kan jag köra? Nästa fråga blir: Var kan jag ladda? Nu ökar både räckvidd och antalet laddstolpar i takt med att intresset för elbilar bl...

  Läs mer


 • Hur ska staden gestaltas?
  GESTALTNING, DEL 3En av gestaltningens främsta uppgifter är att skapa bra gåendemiljöer.De viktigaste komponenterna för detta är:
  1. Trygghet
  2. Täthet och struktur
  3. Intresseväckande ”händelser”
  4. Attraktiv skala ...


  Läs mer


 • Stadsdelsbeskrivningar
  Just nu skriver Axel Demker, en av Skaras planarkitekter, på texter om Skaras stadsdelar. Ambitionen är att beskriva stadens bostadsbebyggelse område för område, 1990-tal såväl som 1890-tal, det fanta...

  Läs mer


 • Föredömen på väg
  Nu rullar det igång! Vintercyklisterna ligger i startgroparna, vinterdäcken är på, cykelljusen är kollade och västarna, ja de sitter som en smäck. Den 1 december börjar det - då ska de tolv tappra cyk...

  Läs mer


 • Gestaltning och människor
  GETSTALTNING, DEL 1Skaras främsta resurs är dess människor. Alla vi som verkar och lever här åstadkommer varje dag fantastiska saker: i möten med varandra, genom de projekt och förändringar som drivs ...

  Läs mer


 • Näringsidkare och privat-personer är vinnare när kommunerna samverkar
  Snart blir det smidigare att ansöka om tillstånd för bygglov, livsmedels-registrering och anmäla miljöfarlig verksamheter – oavsett vilken kommun du bor i inom västra Skaraborg. De sex kommunerna Essu...

  Läs mer


 • Tusen års historia, tusen möjligheter framåt

  Skara är en stad med en lång och levande historia. Men det är också en plats för ständig förändring och utveckling i stort och smått. Ett av mina uppdrag som stadsarkitekt är att se till att göra plat...

  Läs mer


 • Parkering på kort och lång sikt

  Parkeringar behövs för olika funktioner så som pendling, handel, boende och tillgänglighet för funktionshindrade.I höst börjar vi arbeta med en parkeringsstrategi för Skara kommun. Det finns en innebo...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades

Dela: