< >


"Räkna regnbågarna i ditt liv, inte åskovädren" .
Så beskrev Joakim Olsson sitt vinnande bidrag i vår instagramtävling,

när Skara blev utsedd till Skaraborgs vackraste stad. 

 

Bygg, trygg och snygg - följ nya bloggen!

Det händer väldigt mycket i Skara just nu. Viktoriaskolan, projektering för nytt stadshus, ny aktivitetshall, överbyggnaden över Kata grav, rekord i bostadsbyggandet och ny gestaltning av gamla slitna stadsrum kan nämnas som synliga exempel. Samtidigt har vi ett livskraftigt näringsliv som fortsätter planera stora etableringar runt om i staden.

Kommunen bygger vi tillsammans

När det händer mycket är det många som berörs och behöver få höras. Den här bloggen är ett sätt att förbättra informationen till alla er som bor och verkar i Skara kommun. För vi bygger den här kommunen tillsammans, vi i demokratibranschen, i näringslivet och alla ni individer som väljer att bygga era liv här.

Plan- och byggenheten ansvarar för byggande, fysisk planering och gestaltning inom Skara kommun. Vårt uppdrag är att bygga staden och kommunen stark, trygg, vacker och hållbar, och att stödja och bejaka alla de positiva och kreativa krafter som är beroende av vårt arbete. Vi ska också säkerställa hälsa, säkerhet och rättssäkerhet. Den gyllene kärnan i vårt arbete är att värna allmänhetens intressen, med respekt för individens frihet.

Rekordstor ökning

Det senaste året har vi haft ett starkt fokus på bostadsproduktion och trygghet. I staden har detta synts genom en rekordstor ökning av bostadsbyggandet i form av villor, flerbostadshus, LSS-boende och omvandling av lokaler till bostäder. Men också genom omgestaltning och ny belysning av Skaraborgsgatan och uppfräschningar av gator och parkeringar på båda sidor av Stationsområdet. Vi har haft god hjälp av en stark konjunktur och goda offentliga finanser.

En stad blir aldrig klar, utan befinner sig i ständig förändring, och mycket återstår att göra. Om detta kommer ni att kunna läsa här.

Anders Kyrkander
Stadsarkitekt

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades