< >


Så hamnar huset rätt

Ingen har missat att det på sistone kommit upp väldigt många nya byggnader i Skara. Somliga är uppenbara och centrala, som Viktoriaskolan och flerbostadshusen vid Metis.

Byggboom i Skara

Överhuvudtaget byggs det enormt mycket hus i Skara just nu. För fem år sedan var en nybyggnation av en villa i Skara en stor händelse, det var inte mer än en eller två som byggdes om året. I skrivande stund är det minst fem villor som håller på att byggas i Sörskogen vid Petersburg. Det är stort! Och fler är på gång, både på de nya tomterna på Skaraberg och i Sörskogen.

All byggnation, både stort och smått, har gemensamma beröringspunkter i hur husen blir till. Först kommer någon på idén att det finns ett behov av en byggnad och tittar efter en lämplig plats. Sedan kommer den långa (och nödvändiga) processen med alla tillstånd och måsten innan det är dags att sätta nyckeln i låset och ta byggnaden i bruk. Mark ska köpas, kartor och ritningar till bygglovet, möten med kommun och husfirma…

På millimetern ska det vara

Så kommer dagen då grävskopan ska sätta igång och bygget är äntligen igång på riktigt! Då gäller det bara att veta var på tomten man ska gräva för grunden. Ofta är det svårt att se var tomtgränserna befinner sig och det blir omständigt för grävmaskinisten att mäta ut. Istället har någon (oftast jag) varit och slagit ner käppar med röd markering i toppen som markerar den blivande byggnadens hörn. Käpparna står på ett par cm när där huset ska vara. Detta kallas för grovutsättning och görs med hjälp av GPS.

Byggarbetarna jobbar på och det blir dags för grunden. Då är det också dags för finutsättning! Då duger det inte med ett par cm noggrannhet med GPS utan totalstation med prismor ställs upp för att få riktigt hög precision. När jag kontrollerar hörnens läge ligger de under 1,5 mm från där de ska vara, ofta under 1 mm fel.

Rätt från början

Det skapar trygghet att veta när man bygger, och när grannarna bygger, att huset kommer att stå exakt där det ska vara, att vinklarna stämmer, att långsidorna är lika långa, att byggarna har ett exakt material att utgå ifrån. Då blir det rätt från början och grunden är precis lagom stor när husmodulerna kommer. I samband med finutsättningen görs även en kontroll på att husets grund ska komma på den höjd som bestämdes i bygglovet. Om huset ligger för lågt kan det bli problem med att vatten rinner in mot huset och skapar fuktproblem.

Hör av dig i god tid

När det inte är någon från Skara kommun som utför husutsättningarna begär vi in intyg på att personen som ska göra den har tillräcklig kompetens. Det är främst större byggen som har sin egen mätpersonal. När en villa ska byggas sköter kommunen oftast utsättningen. Då det bara är en person i Skara kommuns personalstyrka som är ansvarig för finutsättningar (jag) är det viktigt att förvarna om att utsättning behövs i god tid. Ofta lyfter vi frågan redan på det tekniska samrådet för att få en ungefärlig tidsplan.

Malin Antonsson
mätingsingenjör

Kim Olsson sätter i en spik

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades