< >


Malin Tell är kommunutvecklare med ansvar för infrastrukturfrågor. Vid Skaras norra infart möts en regionalt viktig väg (v49 och Brogårdsleden) med den nationellt viktiga E20.

 

Många positiva satsningar på infrastruktur

Planer och investeringar i infrastruktur är processer som tar lång tid och kan vara ganska frustrerande. Därför är det extra kul att flera investeringar är på gång i Skara och Skaraborg de kommande åren. I Skara kommun byggs väg 49 etapp Axvall – Varnhem och E20 Vilan – Ledsjö om inom några år. Även utredningar kring Brogårdsleden och E20 kommer att göras.

Investeringarna är ett resultat av att vi kommuner i Skaraborg har varit duktiga på att samverka. Vi har lämnat tydliga gemensamma prioriteringar till både regional och nationell infrastrukturplan. Det stråk som är högst prioriterat i Skaraborg är stråk 5, som går från Karlsborg via Skövde, Skara, Lidköping och vidare till Trollhättan. Det är längs med detta stråk som de flesta investeringarna görs.

Skara  - ett nav i Skaraborgs fortsatta utveckling

Skara ligger verkligen som ett nav mitt i Skaraborg. Här möts stråk 5 som är regionalt viktig, med E20 som är viktig också nationellt. Därför är vi en kugge i den fortsatta regionala utvecklingen. Vi får närmare och snabbare att ta oss till arbetsplatser och besöksmål i regionen och vi har tillgång till Skaraborgs tätaste kollektivtrafik. Det är viktigt att den positiva utveckling som nu sker går i linje med Skaras fortsatta utveckling. Det innebär att de satsningar som görs inte får begränsa kommunens möjligheter att fortsätta växa. Som exempel är det viktigt att Brogårdsleden inte blir en barriär mellan stadskärnan och en fortsatt bebyggelse norr om vägen.

Många satsningar i Skaraborg 2018-2028

Regionen har regeringens uppdrag att ta fram tioårsplaner för infrastruktur. Planen revideras vart fjärde år. I förslaget till regional plan för 2018 – 2028 finns ovanligt många objekt i Skaraborg med och de ligger utmed stråk 5.

 • En ombyggnad av väg 44 förbi Lidköping pågår.
 • Etappen Axvall-Varnhem på väg 49 är med för perioden 2018-2020.
 • Sträckan Skövde – Igelstorp finns med i planerna för 2020- 2023.
 • Det är också avsatt medel för fortsatta utredningar och där finns sträckan Varnhem – Skövde med redan 2018.
 • Väg 184 mellan Lidköping och Skara och Brogårdsleden utreds 2019.

Väg 49 binder ihop arbetsmarknadsregioner

Skaraborgs kommunalförbund har skickat in en ansökan till Trafikverket om att byta namn på Brogårdsleden och väg 184 mellan Skara och Lidköping så att hela sträckan Skövde-Lidköping får vägnummer 49. Det gör det lättare att få viktiga satsningar genomförda. Väg 49 mellan Skövde och Lidköping är viktig för att knyta ihop våra två lokala arbetsmarknadsregioner ytterligare. Om Skövde och Lidköpings arbetsmarknadsregioner skulle bli en så skulle den bli den femte största i landet. Med Skara i mitten...

Malin Tell
Kommunutvecklare

 

Kommentarer
 1. Malin Tell
  I dagsläget finns inga planer på att Brogårdsledens sträckning ska ändras. Den utredning som Skara kommun nu gör handlar om att hitta lösningar som gör att man på ett säkert sätt ska kunna röra sig mellan området norr om Brogårdsleden och centrum.
  # 16
  tisdag, 21 november kl. 08:36
 2. Barbro
  Hur går funderingarna angående Brogårdsleden? Kommer den att vara där den är nu? (samma vägsträckning) fast annan planlösning?
  Mvh Barbro.
  # 1
  torsdag, 16 november kl. 12:53
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades