< >


På bilden fr v: Johannes Hukkanen, kollektivtrafikstrateg, Jon Erik Notäng, byggnadsinspektör, Anders Aubry, planarkitekt. På bilden syns även Tobias Gunnarsson och Malin Tell.

Vi ska bygga en god stad som håller

Det händer mycket nu. Under hösten har därför flera nya medarbetare anställts på Plan- och byggenheten. Vi kan även hälsa en ny kollektivtrafikstrateg välkommen till kommunen.

Högkonjunktur för byggande

Just nu byggs och planeras det mer i Skara än på mycket länge. Därför är det extra viktigt att säkerställa en hög kompetens och anställa kunnig personal i plan- och byggfrågor. Det är med glädje vi kan hälsa byggnadsinspektör Jon Erik Notäng och planarkitekt Anders Aubry välkomna som medarbetare  på Plan- och byggenheten.

- Det är en fantastiskt bra stämning här. Det är en liten organisation men den har väldigt hög kompetensnivå. Det märks att man ser seriöst på uppgifterna som tilldelats oss. Det finns en moralkänsla som genomsyrar allt, att vi ska bygga en god stad som håller, säger planarkitekt Anders Aubry.

Ytterligare en planarkitekt, Axel Demker, har anställts och kommer att börja i februari.

- Det märks att det finns mycket ambition och tradition i Skara. Som utbildad bebyggelseantikvarie är det förstås en spännande utgångspunkt, säger Axel Demker inför sitt nya uppdrag.

Kollektivtrafikstrategen har kontakten

Johannes Hukkanen började arbeta som kollektivtrafikstrateg den 14 augusti för Skara kommun och Götene kommun. Johannes är kommunernas kontaktperson för den allmänna kollektivtrafiken mot Västtrafik och allmänheten. Hans uppdrag är av strategisk art och han arbetar för att kollektivtrafiken ska motsvara kommunens och invånarnas förväntningar så väl som möjligt. Johannes ansvarar också för handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Rundresa sammafattar vad som är på gång

Som en del av introduktionen reste de nyanställda runt med planarkitekt Tobias Gunnarsson och kommunutvecklare Malin Tell som kunniga guider. Rundresan gav en god sammanfattning av vad som har hänt och vad som är på gång i kommunen. Ett av de självklara besöksmålen var Kata Gård, där kommunen spelar en mycket aktiv roll i utvecklingsarbetet.

Helena Långström Schön
Kommunikatör 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades