< >


Hötorget - mötesplats, transportsträcka eller arbetsplats?

Stadens gator och platser kan liknas vid en lägenhet eller hus. De behöver renoveras, fräschas upp, möbleras om eller byggas ut allt efter som det slits eller behoven förändras.

Den stora skillnaden är att vi är många som använder stadens rum, till skillnad från ett privat hem, och behoven skiljer sig stort mellan de som använder och rör sig på offentliga platser. För vissa är dessa platser i staden ett mötesrum, för andra en transportsträcka och för en tredje en arbetsplats. Samtidigt ska det offentliga rummet vara både funktionellt och attraktivt.

Frukostmöte med fastighetsägare

Samtalet om framtidens torg

Med uppdraget att fräscha upp Hötorget så testas ett nytt arbetssätt som vi kallar för gestaltningsdialog. För att bättre förstå behoven som finns kring Hötorget har informationsmöten hållits med butiksägare och fastighetsägare. En webbenkät gav över hundra svar från engagerade skarabor och näringsidkare. Med utgångspunkt i synpunkterna som inkommit arbetar vi nu nu fram ett förslag på hur torget kan förändras. Förslaget kommer att presenteras senare i vinter. Ett annat syfte med gestaltningsdialogen är att vi på kommunen vill bli bättre på att kommunicera varför platsen behöver åtgärdas och hur målbilden för omgestaltningen ser ut.

En plats med dragningskraft

Målbilden för Hötorget är att skapa en plats med stark ”dragningskraft”. Att skapa en plats där människor vill uppehålla sig, mötas, handla och känna sig stolta över Skara.

Målbildens fyra ben

  • Förbättra den upplevda tryggheten
  • Göra torget mer attraktivt och öka dragningskraften
  • Se över framkomlighet, sikt och orienterbarhet
  • Förbättra torgets funktioner: torghandel, event m m.

Fasader och skyltning spelar en stor roll för hur staden upplevs. Därför handlar gestaltningsdialogen även om att skapa ett samarbete med fastighets- och butiksägare för stadens utveckling. För att skapa en helhet som alla tjänar på kan vi skapa en plats med stor dragningskraft och bygga en känsla av stolthet.

Målbilden grundar sig i Skaras Vision 2025

I Skara är vi stolta - som invånare trivs vi med att leva och bo i Skara och vår stad ska vara en välkomnande plats. Livsstilen som konkurrenskraft - här är det nära till allt och man kan kombinera det goda livet på landet med stadens utbud. Här finns mötesplatser för kreativitet, gemenskap, fritid och företagande. Vi främjar entreprenörskapet - I Skara finns en god samverkan och dialog med näringslivet. Självklart hållbart - vi vill leva hållbart, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Våra invånare mår bra och deltar i samhället – oavsett bakgrund och livsstil. Det får hela Skara att må bra.

Här kan du läsa mer om Skaras Vision 2025.

Jacob Kindstedt
Planarkitekt

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades