< >


Löften för ett tryggare Skara

Tjugohundra arton års medborgarlöften är signerade och klara. Nu är det dags för Brottsförebyggande rådet att för andra året i rad arbeta för att göra Skara till en tryggare plats att leva och bo på. Och det arbete som BRÅ gör är i allra högsta grad tillsammans med er medborgare.

För drygt ett år sedan tecknade Skara kommun och Polisen en överenskommelse om samverkan för brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande arbete. Med överenskommelsen vill man öka den upplevda tryggheten i kommunen och minska brottsligheten. Som ett led i detta tog man fram medborgarlöften. Och ett medborgarlöfte är precis som det låter- ett löfte till er medborgare.

Du är med och bestämmer

Under hösten kunde du ta del av en enkätundersökning på kommunens hemsida. Syftet var bland annat att ta reda på om medborgarna i Skara känner sig otrygga, varför de i så fall känner sig otrygga och vad de anser att kommun och polis kan göra för att minska den upplevda otryggheten. Över 800 personer svarade på enkäten och mer än hälften av dessa känner sig otrygga. Exakt varför över hälften av de som svarade på enkäten känner sig otrygga är svårt att säga, Faktum är att antalet anmälda brott minskade under 2017 vilket indikerar att risken att bli utsatt för våld har minskat. Däremot upplever Skaraborna att gatumiljön och dess belysning samt våldsbrott i offentlig miljö är två faktorer som bidrar till den upplevda otryggheten. Då rekordmånga svarade på enkäten speglar årets medborgarlöften väl vad ni förväntar er av oss. 

Medborgarlöftena 2018

Kommunen lovar

  • Tre nattvandringar under utvalda tillfällen i samverkan med föreningar i Skara kommun
  • Att informera och föra dialog kring belysningsfrågan i Skara kommun.

Polisen lovar

  • Fyra krog tillsyner vid utvalda tillfällen
  • Fortsätta fotpatrullera på platser där folk känner sig otrygga

Tillsammans lovar vi

  • Två trygghetsvandringar i utvalda bostadsområden

Tillsammans skapar vi trygghet

Sanningen är den att det arbetas på flera håll för att SKara ska bli en tryggare plats att leva och bo på. I stora som små projekt. Och i arbetet mot en tryggare kommun är en nära dialog med er medborgare A och O. Bland annat kommer ni medborgare bli inbjudna till dialog kring belysningsfrågan då detta framkom som en av de främsta orsakerna till den upplevda otryggheten. Det är viktigt att vi tillsammans hittar lösningar för att skapa en tryggare stad. 

Redan nu på torsdag (22/2) kommer det första medborgarlöftet att genomföras. I enkäten framkom det att ni upplever vissa platser i Skara som mer otrygga än andra. Därför lovade vi er medborgare att genomföra två trygghetsvandringar i utvalda bostadsområden. På torsdag kommer vi att tillsammans med Centrumbostäder trygghetsvandra på Kaplansområdet i Skara kommun. 

Hanna Johansson
Kommunikatör, Brottsförebyggande rådet i Skara

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades