< >


Planer på högvarv

Planeringen för framtida bebyggelse i Skara går på högvarv. Under mars månad är fyra olika detaljplaner på utställning. Planförslagen innefattar till största del nya bostäder men också verksamheter, skola, lekplats, handel med mera.

Innan en detaljplan beslutas ska den ut på samråd. Det kan vara många olika aktörer som har intresse av hur marken ska användas. Om du är direkt berörd är du en sakägare. Då får du ett brev hem som visar hur du kan tycka till om planen. Om du är allmänt intresserad av Skaras utveckling och nyfiken på vad som är på gång i samhällsbyggnadsfrågor, då kan du komma med synpunkter.

Planerna ställs ut på Plan & Bygg-enheten som finns i samma hus som biblioteket. Ingången är på norra sidan av huset. På skara.se kan du också ta del av planförslagen i sin helhet. Här är en kort sammanfattning:

Stationsområdet

Detaljplanen syftar till att förtäta stadsstrukturen och skapa nya centrala stadsrum där bostäder och verksamheter får plats att utvecklas.

Planen är ute på granskning under tiden den 26 februari till 26 mars.

Hästhagen

Den nya detaljplanen har som syfte att möjliggöra för verksamheter och handel att placera sig i ett attraktivt läge i anslutning till vägnätet på platsen.

Planen är ute för samråd 1 mars till den 30 mars.

Sörskogen Norra

Sörskogen växer norrut med förslag på utökad blandad bostadsbebyggelse. Planförslaget innefattar även en förskoleverksamhet och en yta för lek- och samlingsplats.

Planen är ute för samråd 16 mars till den 13 april.

Petersburg

Planförslag på bostadsområdet söder om Skara tätort med en karaktär av lantlig och naturnära boende men också med nära tillgänglighet till utbudet i Skara centrum.

Planen är ute för samråd 16 mars till den 13 april.

Kommentarer
 1. Magnus Södervall
  Hej!
  Hästhagen: Jag har svårt att förstå att man måste bygga o planera i de få och små skogspartier som finns runt om Skara. De är värdefull på alla sätt. Borde finnas mark utan skog i närheten.
  Stationsområdet: Att flytta undan järnvägen från området på sikt är som att ta bort delar av Skaras historia. Det är ett kulturarv som vi borde ta hand och fortsatt värna om.
  # 1
  fredag, 23 mars kl. 08:57
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades