< >


Tusen års historia, tusen möjligheter framåt

Skara är en stad med en lång och levande historia. Men det är också en plats för ständig förändring och utveckling i stort och smått. Ett av mina uppdrag som stadsarkitekt är att se till att göra plats för det nya utan att äventyra dagens kvaliteter.

Ibland uppstår spänningar mellan dagens behov och önskningar och stadsrummets långsiktiga värden, men oftast kan man hitta en väg där förändring kan ske med respekt för det gemensamma arvet. Ambitionen med denna skrift är att beskriva stadens bostadsbebyggelse: område för område, 1990-tal såväl som 1890-tal, det fantastiska likaväl som det mindre fantastiska.

Vi försöker sätta fingret på områdets karaktär och därigenom underlätta för den som går i tankar om att bygga ut eller måla om. Förhoppningsvis kan detta bidra till en gemensam bild av vad vi är satta att förvalta, och en ökad medvetenhet om vad som är värt att värna. Kanske får vi tillsammans också syn på vår stad ur en lite annan vinkel.

Anders Kyrkander,
stadsarkitekt

Samlingssida för stadsdelsbeskrivningar

Pressmeddelande


Stadsdelsbeskrivningen för Västermalm delas ut till boende i området nu i helgen. Sedan följer utdelning av beskrivnngar för S:t Anne äng och Domprostegården i respektive område senare i höst.

 

Västermalm

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades