< >


Stadsdelsbeskrivningar

Just nu skriver Axel Demker, en av Skaras planarkitekter, på texter om Skaras stadsdelar. Ambitionen är att beskriva stadens bostadsbebyggelse område för område, 1990-tal såväl som 1890-tal, det fantastiska likaväl som det mindre fantastiska, för att bidra till en bild av vilka kvaliteter som kan odlas av den enskilde fastighetsägaren och öka förståelsen för vår gemensamma stadsmiljö. När vi får in en bygglovsansökan är detta en av de saker vi ska titta på: hur väl förvaltar det tänkta nya tillskottet byggnadens och områdets karaktär?

Som möblerade rum

En stad är på många sätt sina gator och torg, möblerade med byggnader. Ibland har det blivit som det blivit, som ett hem med akutköpta planmöbler från billighetsvaruhusen, eller ett opersonligt hotellrum, men ibland kommer man in i en stadens paradvåning, eller intima pigkammare. Minutiöst inredd, spännande och effektfullt, eller sparsmakat enkel och harmonisk. Delar av möbleringen är omöjliga att skilja från rummet, eller är älskat arvegods slitet och använt av generationer bakåt, och de skänker rummet dess själ. Men det är skört. Den äggformade silvriga stereon på barockbyrån skär sig mot tapeten, och det blir sällan bra att reparera Bruno Mathson-fåtöljen med ersättningsben från IKEA. I hundratals år har människor gått i dessa stadsrum, på samma gator som du och jag, möblerat om och reparerat. Liksom vi gör.

Skara är en stad med en lång och levande historia. Men det är också en plats för ständig förändring och utveckling i stort och smått. Ett av mina uppdrag som stadsarkitekt är att se till att göra plats för det nya utan att äventyra det som gör Skara till Skara. Ibland uppstår spänningar mellan dagens behov och önskningar och stadsrummets långsiktiga värden, men väldigt ofta kan man också hitta en väg där förändring kan ske med respekt för det gemensamma arvet.

Jag hoppas detta kan bidra till att vi tillsammans får syn på vår stad ur en lite annan vinkel.

Stadsdelsbeskrivningar hittills:

Anders Kyrkander
stadsarkitekt

Länk till reportage i Radio Skaraborg Länk till annan webbplats.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades