< >


Hur ska staden gestaltas?

GESTALTNING, DEL 3

En av gestaltningens främsta uppgifter är att skapa bra gåendemiljöer.

De viktigaste komponenterna för detta är:

  1. Trygghet
  2. Täthet och struktur
  3. Intresseväckande ”händelser”
  4. Attraktiv skala och detaljering

Trygghet

Jag pratade för en tid sedan med en arkitektkollega som försökte utreda varför vissa torg och lekplatser i förorten användes och upplevdes som trygga, medan andra inte gjorde det. Man kunde se att bostäder med fönster mot platsen var viktigt för tryggheten, att grönska och mindre avgränsade rumsbildningar spelade roll, huruvida folk rörde sig förbi eller inte i sina vardagliga bestyr. Men det förklarade inte allt. Särskilt en gård och en lekplats stack ut i positiv bemärkelse. Varför? Vilka stadsbyggnadsprinciper kunde man hitta här? Vad var det som skiljde denna gård från den i området i övrigt? Den hade allt det där som den skulle ha, men ingen annanstans var gården så ren eller så välanvänd tvärs generationsgränserna.

Hans undersökning kom fram till att skillnaden hette Mostaffa. En något äldre man som tog ansvar och la sig i det som skedde på gården, som kände att han tillhörde och såg till att lära känna sina grannar och ungarna på gården. Som gjorde att andra som rörde sig på gården också kunde känna sig sedda och tillhöriga. Mostaffa var kittet som gjorde att man inte ville skräpa ner och att man ville uppföra sig mot varandra. Staden är hur vi gör mot varandra och gestaltning och underhåll ska stödja bra möten mellan människor.

En plats som befolkas av en blandning av folk med olika ålder, kön, livsstil och bakgrund upplevs som tryggare. Finns det någon där att identifiera sig med, någon som inte tillhör ”de andra”, så minskar även avståndet till dessa ”andra”.

Anders Kyrkander
Stadsarkitekt

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades