< >


Laddstolpar i stadsrummet

När det handlar om elbilar brukar första frågan vara: Hur långt kan jag köra? Nästa fråga blir: Var kan jag ladda? Nu ökar både räckvidd och antalet laddstolpar i takt med att intresset för elbilar blir allt större.

Skara Energi arbetar med att minska användningen av fossila bränslen i flera olika sammanhang och har satt upp nya laddstolpar i Skara som service till det ökande antalet elbilägare. En undersökning i somras visade att vi har flest elbilsanvändare i länet.

Nya möbler i stadsrummet

Laddstolparna blir också ett nytt inslag i stadsmiljön och det kan på sikt få stor påverkan på hur vi använder våra bilar och var vi parkerar dem. Stadsmiljön är under ständig förändring - och har alltid varit. Det är där det går som fortast. Skillnaden över tid är hur vi ser på det som finns kvar från förr. Under efterkrigstiden och rekordåren skulle allt gammalt bort, idag föredrar vi att gammalt och nytt samsas med ömsesidig respekt. Något nytt kompletterar det gamla, en byggnad får en ny funktion, affärer kommer och går. Strukturen kompletteras istället för att hela tiden ersättas. Vi eftersträvar att flera lager av det gamla ska bli begripligt - gå att läsa och förstå - här och nu.

Laddstolparnas förtjänst (förutom hur de bidrar till att minska utsläppen från biltrafik) är att de med lätthet kan integreras med befintliga parkeringsplatser och i gatumiljön. Markanvändningen blir ytligt sett oförändrad. De blir en del av stadens möblemang, som skyltar, lyktstolpar, gatsten, häckar och staket och påverkar användningen av det offentliga rummet mer än att ta det i besittning. Placeringen av laddstolparna kan därmed spela roll för upplevelsen av Skara, men bara som en pusselbit bland flera. Och det gamla lever kvar, sida vid sida med det som kommer till.

Här hittar du dem

Skara Energi har nu installerat fem nya offentliga laddstolpar i Skara. Två av dem är placerade på Vilanområdet, två på Skoltorget och en på Marumstorget. Sedan tidigare finns även en på S A Norlings gata 38 och en på parkeringen vid Ica Munken.

Läs mer Länk till annan webbplats.


 

 

 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades