< >


Belysning

GESTALTNING, DEL 5

När mörkret faller förändras rummet. Träden kastar skuggor, landmärken försvinner, ytorna utanför den belysta gångbanan blir ett odefinierat, kanske hotande, tomrum. Gatorna blir transportsträckor mer än platser. Under vinterhalvåret töms gatorna redan tidigt på dagen.

För att en stad ska vara gåendevänlig på våra breddgrader krävs att den känns trygg och intressant även under dygnets mörka timmar. Det är alltså inte tillräckligt att belysa gatan endast utifrån säkerhetsaspekter. Rumsgränserna kan vara andra i mörkret, men de måste likafullt vara tydliga. Orienterbarheten är minst lika viktig under de mörka timmarna.

Valfriheten i vägval är också avgörande för känslan av trygghet och frihet.Går du in i en park om natten, måste du se alternativa utgångar och vägval redan vid entrén. Går du längs en lång sluten fasad behöver denna brytas upp och gestaltas. Är gaturummet för brett eller otydligt kan mening och rumsuppfattning skapas genom att skapa blickpunkter för fotgängaren. En staty, ett torn, en sten, ett träd. Platsen måste ha en karaktär även i mörkret. Men det krävs mer än ljus.

Händelser

Händelselöshet och otrygghet är det moderna stadsrummets värsta fiender. Men vad är en händelse? Den viktigaste händelsen är människor. Andra människor är den i särklass mest attraktivitetshöjande komponenten i stadsrummet. ”Man är mans gamman” som det slogs fast redan i Havamal. Så allt som skapar rörelse till fots i staden gynnar attraktiviteten. Andra händelser kan vara ett blommande träd, ett objekt som skapar mening åt en plats (som exempelvis Djäknen, stadsmodellen vid domkyrkan eller fontänen vid Björndammen) När vi bygger ut och förändrar vår stad måste händelserna följa med. Utsmyckning ska ge förändring, så vad som helst och var som helst är inte relevant. Objektet måste tala till sitt gaturum och skapa begriplighet. Begripligheten är nyckeln och därför finns ett värde i tradition och kontinuitet. Det behöver inte vara dramatiskt, hellre personligt, och gärna interaktivt och lite lekfullt, så att en unik relation till platsen skapas.

Viadukten på Skaraborgsgatan har fått ny belysning. På allmänna flaggdagar och andra särskilda dagar lyser viadukten upp i olika färger.

I hög utsträckning saknas händelser utanför den historiska stadskärnan idag- Det är något vi exempelvis försöker råda bot på genom den nya gestaltningen på Vilan-området. Läs mer i tidigare blogginlägg (se nedan).

Anders Kyrkander
stadsarkitekt

2018-06-30: Nu blir det trygagre och trevligare att vistas på Vilanområdet

 

 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades