Kvalitetssäkrad pilgrimsväg. Marie Wennerholm vandrar på pilgrimsleden Varnhem-Gudhem-Falköping. Foto: Maria Vretemark.

< >


Det är vägen som är mödan värd

Vad får turistslingorna för betydelse för besöksnäringen i Skara kommun?

Turistslingorna blir en struktur på vägar som framför allt binder ihop befintliga resmål, de som drar och lockar besökare redan idag. Med en rekommendation på en resväg mellan besöksmålen, dvs en turistslinga, så gynnas besöksmålen som vi oftast hittar i det småskaliga näringslivet på landsbygden.

En turistslinga handlar inte nödvändigtvis om att märka upp fysiskt på plats likt de två brunvita turistvägar som redan finns idag:

  • Vänerslingan
  • Kulturväg Skaraborg (som passerar genom Skara kommun)

En bilburen turistslinga kan exempelvis vara Läckö-Varnhem. På resan mellan dessa besöksmål passar man på att besöka Rörstrands i Lidköping och Skara domkyrka i Skara.

Minskad miljöpåverkan

En annan turistslinga kan exempelvis bestå i ett upplägg som tillvaratar resande med tåg, buss och vandring till fots. Besökarna kan komma med tåg till Skövde, ta buss till Varnhem, göra en tredagarsvandring (med kommersiella övernattningar och måltider på landsbygden) på pilgrimsleden till Falköping (en kvalitetssäkrad vandringsled). Väl i Falköping tar man tåget tillbaka. Genom att nyttja befintliga kommunikationer bidrar besökarna minimalt till miljöpåverkan på plats under sitt besök.

Vilka vill vi nå genom satsning på turistslingor?

För Skaraborgare riktar sig slingorna till nyfikna som vill upptäcka nya platser och besöksmål, det finns alltid mer att se.

Kollektivtrafiken kopplad till pendlingsstråken kan också bli del av resvägen för våra turister från storstadsregionerna som, i första hand, söker natur och kultur.

Vad ska man tycka till om i förslaget?

  • Turistslingemässigt - vad tycker du om den föreslagna sträckningen?
  • Vad tycker du om den redan befintliga turistvägen (Kulturväg Skaraborg)?
  • Mindre vägar som alternativ till 49:an, vilka mervärden kan man få och är det bästa rutten?
  • Vilka är våra främsta besöksmål som binds ihop?

Se förslaget på skara.se

På sidan ser du också hur du kan lämna synpunkter på förslaget till Skaraborgs kommunalförbund.

Marie Wennerholm
besöksnäringsstrateg


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades