Stenläggning i mönster på Rådhusgatan vid Stortorget

< >


Det här hände 2019

Vid slutet av året kan vi konstatera att det har hänt en hel del investeringar, restaureringar, och ombyggnader runt om i kommunen. Många av åtgärderna har syftat till att öka trafiksäkerheten och att göra staden attraktivare.

I stadsrummet

  • Gråbrödragatan - gatan asfalterades om och en cykalbana skild från gatan byggdes
  • Broarbete på Härlundagatan - Två broar blev en på Härlundagatan för att öka trafiksäkerheten vid skolan och göra gatumiljön attraktivare.
  • Stadshuset och Stadshusplatsen - Djäkneskolan blev stadshus och blev en modern arbetsplats för över 100 personer. Platsen framför huset har gjorts iordning
  • Rådhusgatan fick ny stenläggning och Klostergatan gjordes om
  • Nya rör här och där - Äldre rör har bytts ut på bland annat Tullportagatan.
  • Ombyggnad på Skaraborgsgatan - Första etappen genomfördes för att öka trafiksäkerheten, ge en grönare miljö och som förberedelse för att bygga fler bostäder på kvarteret Munin.
  • Gamla Vattentornet - En av våra finaste landmärken fick en rejäl ansiktslyftning.

På landet

  • Cykelväg Axvall-Varnhem - En efterlängtad cykelväg byggdes i naturskön miljö
  • Fiber och VA - Skara Energi fortsätter utbyggnaden av vatten, avlopp och fiber på landet.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades