< >


Är det skillnad på plats och  kvarter?

Skillnaden är betydande, men det är inte säkert att den syns! Både en plats och ett kvarter kan vara omgivna av gator, eller avgränsade på annat sätt.

Skillnaden ligger främst i det juridiska. Ett kvarter kan bestå av en eller flera fastigheter och ägare. En plats är en del av en fastighet och den fastigheten kan ibland sträcka sig över ett stort område.

Vad är en fastighet?

All mark i Sverige är indelad i fastigheter som är ett markområde med fastställda gränser och med särskild registerbeteckning. Till fastigheten kan höra byggnader, skog, vatten, fiske m.m.

Centrumbostäders nya projekt med seniorboende mitt i stan

Ett nytt kvarter bildas

I arbetet med Stationsområdet skapas nu en ny fastighet. Centrumbostäder har just tagit fram ett koncept för hur det ska se ut. Det är tänkt att bli nya trivsamma bostäder för seniorer mitt i centrum, med en del gemensamma ytor där man kan umgås tillsammans. Läs mer

Eftersom fastigheten ska bebyggas och den omgärdas av gator blir den också ett kvarter. Just nu tar vi fram ett namn för detta kvarter och du kan vara med och lämna förslag fram till 30 juli.

Längre fram kan det styckas av fler kvarter i Stationsområdet, och det får vi ha i åtanke när vi nu namnger det första.

Stadsarkitekt Ian Cortes

En plats är för alla

På stationsområdet finns även en plats. Platsen ser ut som ett kvarter eftersom den är omgiven av gator och parkeringar. Men den är ingen fastighet i sig själv. Platsen framför stationen omfattas av fastigheten Gamla Staden 2:1 som ägs av kommunen. Inom den fastigheten kan man även hitta andra kända platser som Hötorget, Skoltorget och Stortorget.

Fastigheten Gamla staden 2:1 omfattar en stor del av centrum


 

Fastigheten Gamla staden 2:1 omfattar en stor del av centrum

Stationsplatsen har aldrig haft något officiellt namn. Det vill vi ändra på nu. Namnförslagen spinner vidare på de omgivande namnen som är hämtade från nordisk mytologi. Du kan vara med och tycka till här också!

Till enkäten

Ian Cortes,
stadsarkitekt


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades