Synpunkt från unga invånare i Skara kommun

< >

2020-09-21

Välkommen med synpunkter!

Nu sätter vi igång medborgardialogen för den nya översiktsplanen! På flera olika platser i kommunen är det nu möjligt att lämna synpunkter på den framtida stadsplaneringen och markanvändningen.

Gå också gärna in och lämna synpunkter i den digitala kartan på kommunens hemsida. Där kan du också se vad andra har tyckt.

Vad värnar du om? Var vill du se nya bostäder, eller var finns det plats för nya företag? Berätta för oss och politikerna vad ni ser som viktigt i kommunen.

Nästa gång det finns tillfälle att lämna synpunkter är vid samrådet av översiktsplanen, omkring halvårsskiftet 2021. Men då har vi tagit fram ett förslag, så då är det förslaget som ni får komma med synpunkter på. Än finns inget förslag, så passa på att tycka till redan nu i höst.

Medborgardialogen pågår till 30 november. Alla synpunkter diarieförs och dokumenteras i arbetet med den nya översiktsplanen.

Tack för ditt bidrag!

Hälsningar från projektledaren

Axel Demker, planarkitekt


Länk till sidan för översiktsplanen

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades 2020-09-21

Dela: