En gång med nya plattor som leder fram till Stationshuset
< >


Tryggare och snyggare runt stationen

Etapp två vid Björndammen går mot sitt slut och en öppnare yta kring östra sidan av stationshuset har skapats. Även plattsättningen vid Stationshuset har lagts om.

Gestaltning är ett av de verktyg som finns för att skapa trygghet i stadsrummet. I etapp två flyttades cykelstället bakom stationen och det tillsammans med ny platssättning har skapat en ljus och öppen yta som känns både tryggare och snyggare. Även stenläggningen på gångstråket som leder fram till Stationshuset har lagts om.

Nu påbörjas etapp tre med området runt dammen. Där kommer de grusade gångvägarna att plattsättas. Nya rostfärgade planeringslådor för växter placeras med lite mellanrum så att man kan gå fram till dammen på ett par ställen.

Så här ser planen ut för återstående arbeten kring Björndammen:

  • Etapp 3: Maj/juni - området runt dammen
  • Etapp 4 och 5: Efter sommaren - åtgärder vid Skaraborgsgatan för ökad trafiksäkerhet.
Björndammen som den ser ut idag.

Arbetena runt dammen ska nu ta sin början.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades