< >


Din bästa chans att påverka Skaras framtid - så här lämnar du synpunkter

Förra året inbjöds du att tycka till om bostäder, favoritplatser och utveckling. Nu har många av förslagen bakats in i översiktsplanen. Dags att tycka till om hela planen!

Översiktsplanen är det viktigaste demokratiska dokumentet för Skaras framtida tillväxt och attraktionskraft. Den ska inspirera och underlätta för alla som vill bidra till Skaras utveckling.Den ska också möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Var med och bidra! Framtiden skapar vi tillsammans.

skara.se/oversiktplan Länk till annan webbplats.

Läs pressmeddelande om samråd 2021-11-30 Länk till annan webbplats.

Så här lämnar du dina synpunkter

Via mail

Via post: Skara kommun, kommunstyrelsen, 532 88 SKARA. Eller lägg i kommunens brevlåda utanför Skara stadshus eller inne i kontaktcenter.

Du kan också lämna kommentarer här på sidan. De kommer att publiceras här.

Bra att veta innan du lämnar synpunkter Länk till annan webbplats.

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades