Några av besökarna har satt upp synpunkter, idéer och förslag på utställningens tankplank. Tycker du som dem? Besök utställningen du också!

< >


Många möjligheter öppnar sig mot framtiden

Utställningen i Skara Stadshus beskriver både nuläget och framtida möjligheter i Skaraborgs hjärta. Många kom till utställningen om översiktsplanen den första utställingsdagen. Bland besökarna var det många som var nyfikna och optimistiska över de möjligheter som planen ger men samtidigt stolta över de värden som redan finns.

Utställningen i Skara Stadshus visar i vilken riktning Skara kan utvecklas de kommande tjugo åren. Det finns planer för ny bostadsområden, för verksamhetsmark, teknisk försörjning och rekreation. Och allt detta kan man tycka till om, både vuxna och barn. Planerna berör alla som bor eller verkar i Skara kommun under lång tid framöver. Eftersom det är så många intressen som berörs är det extra viktigt att många lämnar synpunkter.

Malin Tell, tf planchef, var en av de som fanns på plats på utställningens första dag.

- Besökarna tyckte det var väldigt spännande med alla kartor. Särskilt kartorna på golvet skapade stort intresse men även de nya planerna engagerade. Flera var intresserade av hur det ser ut i närheten där de bor. Det var också många som pratade om stoltheten över Skara, att det händer mycket här och Skaras positiva möjligheter till en god tillväxt.

En av besökarna var Ylva Blomberg, Axvall. Hon tyckte utställningen var informativ och fick samtidigt svar på sina frågor på plats. Det som främst fångade Ylvas intresse var hur planen kring Uddetorpsområdet ser ut eftersom naturbruksskolan har utökat elevantalet och kan ha intresse av att utöka den brukbara åkermarken. Eftersom hon är bosatt i Axvall var det också planerna där som kändes angelägna. Även Chalmersstudenternas hållbarhetsprojekt som ingår i bakgrundsmaterialet väckte intresse. Dessa hittade Ylva efter att ha laddat ner planen och börjat läsa på allvar.

Ylvas råd till andra som vill sätta sig in i översiktsplanen är att först komma och titta på utställningen, sedan fördjupa sig genom att ladda ner och läsa planen och därefter lämna synpunkter. Det finns också möjlighet att reagera på plats på utställningen med spontana kommentarer.

- Om jag får önska mig något mer i planen skulle det vara att koppla ihop Axvall med Varnhem. Vi har också Axevalla Hus som man i den bästa av världar skulle kunna göra mer av, för det är en jätteviktig del i den svenska historien, säger Ylva.

Linda Fröberg är planarkitekt och håller samman arbetet kring planen. Även hon mötte ett flertal intresserade besökare på utställningen.

- Det var roligt att se att så många är glada över möjligheten att tycka till om så mycket, och så stora saker. Vi hoppas att så många som möjligt, och även de som inte brukar skickar in sina synpunkter i vanliga fall, väljer att göra det nu. Det här är din stora chans att tycka till, betonar Linda Fröberg.

En demokratisk plan

Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson beskriver planen som årets julklapp till Skaraborna och till alla andra som berörs av vad som händer i Skaraborgs hjärta. Även kommundirektören vill trycka på hur viktigt detta dokument är ur demokratisk synpunkt.

- Genom dialog med dig kan vi till exempel fånga upp nya idéer som vi annars inte tänkt på och våra styrande politiker kan få ett bredare underlag inför beslut. Att ha en vital dialog är en grundbult i en välfungerande och hållbar demokrati. Nu finns möjligheten att tycka till kring förslaget kring översiktsplan, varmt välkomna, uppmanar Linda Esseholt Hermansson.

Hur lämnar jag mina synpunkter?

Det enklaste sättet är att maila in sina synpunkter till oversiktsplan@skara.se, eller lägga på posten. Utställningen är öppen vardagar fram till samrådstidens slut den 23 januari.

Mer information finns på skara.se/oversiktsplan. Länk till annan webbplats.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades