Genom Purple Flag-processen ökas tryggheten i Skaras stadskärna. Målsättningen är att arbetet ska utmynna i att stadskärnan blir Purple Flag-certifierad

< >


Skara lyfts nationellt som inspirerande exempel

Skara och vårt arbete med trygghetsfrågor lyfts nationellt som ett inspirerande exempel på samverkan runt trygghetsfrågor. I Skara är alla parter involverade och näringslivet inkluderas även i medborgarlöftet, och Svenskt näringsliv uppmanar fler kommuner att göra som Skara.

- Vi fyra parter har gemensamt sammanställt den här guiden för att underlätta för kommuner att samarbeta med näringslivet när det gäller brottslighet och otrygghet. Förhoppningsvis får budskapet större genomslag när vi går samman på det här sättet, säger Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

Så kan kommunen hjälpa företagen stoppa brottsvågen (svensktnaringsliv.se) Länk till annan webbplats.

Till guiden
Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet (svensktnaringsliv.se) Länk till annan webbplats.

Helena Nyman Friberg
Näringslivsstrateg 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades