< >


Vår gestaltade livsmiljö

Torsdagen den 22 september höll Länsstyrelsen i Västra Götalands län i en delregional träff i Skara. Temat för träffen var gestaltad livsmiljö.

För att låta besökarna, som kom från olika kommuner i Skaraborg och andra kommuner och myndigheter, stifta mer bekantskap med Skara och vår gestaltade livsmiljö visades den här korta filmen. Här fick besökarna, och nu du, följa oss planarkitekter, Maja och Jonathan, när vi visar upp exempel på vad som utmärker vår vackra stad Skara.

Maja Skarbäck

Vad är gestaltad livsmiljö?

”Begreppet gestaltad livsmiljö - kärnan i politiken - är såväl ett synsätt som den fysiska miljön i sig. Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt.” – Boverket

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades