< >


Hugg in på översiktsplanen

Fram till den 31 januari kan du tycka till om förslaget i Översiktsplan 2040. Till din hjälp finns en podd, en film och en uppsättning frågor och svar.

Podd med planarkitekterna Axel Demker och Anders Aubry (10 minuter)

Axel och Anders samtalar om var vi befinner oss i framtagningen av översiktsplanen. Från att tycka till om framtiden inbjuder vi nu till att tycka till om planen, eftersom den nya versionen bygger på alla synpunkter som vägts mot varandra i det tidigare skedet i framtagningen. De samtalar också om vilka typer av synpunkter som har kommit in hittills och att man i samrådsredogörelsen kan se hur synpunkterna har tagits tillvara.

Till podden Länk till annan webbplats.

Stadsarkitekten guidar i översiktsplanen (23 minuter)

Stadsarkitekt Mona Nilsson berättar om vad översiktsplanen baseras på, vad planen innebär och vilka förändringar som har skett sedan samrådsversionen. Hon visar också hur man har tänkt när man har pekat ut områden för bebyggelse, verksamheter, friluftsliv och strandnära boende.

Till filmen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om Översiksplan 2040

Vilka nya bostadsområden planeras? Vad har ändrats sedan samrådsförslaget? Vad är ett strategiskt område? Dessa och många andra frågor kan du få svar på.

Till Frågor och svar om Översiktsplan 2040Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Många perspektiv - och det är bra

Eftersom en översiktsplan berör alla vill vi ha in många synpunkter, så att olika perspektiv kan vägas mot varandra och hanteras i planen innan den går till beslut. Det som är en önskvärd utveckling ur en synvinkel kanske inte är lika bra ur andra perspektiv. Det är komplexa frågor vi hanterar.

Före jul spelade vi in en julhälsning för att visa på hur perspektiv kan skilja sig åt, och att det är OK. Det blir lite mer jobb för "tjänstenissarna" bara! Se den gärna i efterhand. (2 minuter). Julhälsning från Tomtelandet Länk till annan webbplats.

Här hittar du hela översiktsplanen

Titta gärna särskilt på Markanvändningskartan, där du själv kan klicka i olika lager beroende på vad du är intresserad av.

Till Översiktsplan 2040 Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter

Vem som helst får lämna synpunkter, men de som bor eller verkar i kommunen räknas som sakägare och har rätt att överklaga formalia kring översiktsplanens arbetsprocess. (Som medlem av en kommun räknas den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där). Översiktsplanen i sig är rådgivande och inte bindande men är vägledande vid framtagning av framtida detaljplaner.

Synpunkter på översiktsplanen ska senast den 31 januari 2023 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Från dina synpunkter ska det framgå vad det är i översiktsplanen som du motsäger dig.

Vill du veta mera och se samrådsredogörelsen?

Läs mer på skara.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.


Kommentarer
 1. Axel Demker, planarkitekt
  Tack för er synpunkt! Vi tar med oss den i det fortsatta arbetet. Mvh Axel
  # 16
  tisdag, 24 januari kl. 10:21
 2. John Gustafsson
  Vi tycker att planen på byggnation utmed landsvägen till Tveta borde omvärderas. Vägen är vacker och landskapet trevligt att passera både med cykel och till fots med hunden i sällskap. Om klungor av nya hus byggs så tappar vi landskapsbilden och en bit av stadens historia.
  # 1
  tisdag, 24 januari kl. 09:09
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades