< >

Bygga, ändra och riva

Kontakta oss om du är det minsta osäker på om din tänkta åtgärd kan kräva någon anmälan eller lov.

Boka telefontid med handläggarelänk till annan webbplats


Bygglov behöver du söka när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra.

Bygglovsansökanlänk till annan webbplats (kräver e-legitimation) 

Oftast krävs bygglov också för:

Ditt bygglov gäller i fem år och du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Åtgärder som kan kräva bygglov om du bor i ett värdefullt område

Vissa områden i kommunen klassas som riksintresse eller värdefulla på annat sätt. I dessa områden kan åtgärder kräva bygglov även om de normalt sett är bygglovsbefriade.

Värdefulla områden i Skara kommunlänk till annan webbplats


Anmälanlänk till annan webbplats

I en del fall ska du göra en anmälan även om det du planerar att göra inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov.

Exempel på detta kan du läsa om här

För en installation eller ändrig av kamin/öppen spis och/eller rökkanal ska du alltid lämna in en anmälan till plan- och byggenheten.

En anmälan behövs alltid, oavsett vilken byggnad installationen eller ändringen görs i.

Bilagor till anmälan:
Planritning - markera eldstadens placering
Fasadritning - markera skorstenens placering och ange höjdmått (vid ny rökkanal/skorsten)


VedeldningDu som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom Friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter.

Läs mer om Attefallshus på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats

I vissa fall krävs varken bygglov eller anmälan

 

Staket får vara max 1.10 cm högt och ska ha 50% genomsynlighet för att vara bygglovsbefriat


Pool  - är bygglovsbefriat

Var uppmärksam på att risken för olycksfall ska begränsas, enligt Plan- och bygglagen kapitel 8 § 9 punkt 6

Pooltak - Vägledande dom från Mark och miljödomstolen i Växjö innebär att en överbyggnad ska ses som bygglovspliktig. Ett poolskydd som inte går att vistas under är inte bygglovpliktigt

Tänk på att trädäck och plank som byggs i samband med poolbygget kan vara bygglovpliktigt.


Denna sida uppdaterades

Dela: