< >

Bygglovsansökan

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på vad som gäller

Kontakta oss om du är det minsta osäker 

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.

kräver e-legitimation

Bygglovsansökan Länk till annan webbplats. (kräver e-legitimation) 

Skatteverket Länk till annan webbplats. (här kan du ansöka om e-legitimation)

Ditt bygglov gäller i fem år och du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Eftersom bygglovsavgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på bygglovsansökan.

 

Förbered din digitala ansökan:

Du som sökande ansvarar för att upprätta fackmannamässiga handlingar.

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalitet på inkomna dokument som krävs för att handläggning ska kunna ske.

För att logga in och signera din ansökan krävs en e-legitimation.

Har du ingen e-legitimation så kan du ansöka hos Skatteverket Länk till annan webbplats. 

Varför måste jag ha en e-legitimation?
När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt.

För företag eller ombud för annan sökande
Att använda sin personliga e-legitimation har samma funktion som när du tidigare skrivit under med din signatur/namnteckning i ett dokument och därefter legitimerat dig. Du anger i e-tjänsten att du är ombud och skriver in vem du är ombud för.

Det är vanligt att arbeta i ett företag men vara ombud åt ett annat, sökande företag eller sökande privatperson, fast du använder din personliga e-legitimation.

Skara kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia eller Mobilt BankID.

Se till att du har en aktiv e-postadress så vi kan komma i kontakt med dig.  Vi kommunicerar oftast via mail. 

Nybyggnadskarta 

 • Bygger du nytt behöver du normalt en nybyggnadskarta.
 • Vid en tillbyggnad kan det behövas en nybyggnadskarta.

  Kartan är oftast i skala 1:500. En nybyggnadskarta är en karta över de byggnader, gränser och regler som finns för det område som ansökan gäller.

  En nybyggnadskarta kan du beställa hos kommunen. Kostnad och information om kartunderlag hittar du här 

  Hur du ritar in dina åtgärder
  På nybyggnadskartan ska åtgärden ritas in och måttsättas. Även avståndet till minst två fastighetsgränser ska ritas in.

  Denna nybyggnadskarta (situationsplan) ska sen skickas in tillsammans med bygglovsansökan. 

Ange fastighetsbeteckning på ritningarna/handlingarna.  

Det ska framgå av ritningarna vad lovet avser samt utvändigt material och färgsättning.

Handlingarna ska vara skalenliga och scannade i pdf-format.
Vi tar inte emot fotografier av ritningar.

Behöver du en kontrollansvarig? 

Vid vissa åtgärder krävs att en kontrollansvarig medverkar så att arbetet uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

För att kunna säkerställa att de tekniska kraven uppfylls och hjälpa dig att få en säker och hälsosam byggnad ska vissa kritiska moment under byggnationen kontrolleras. Dessa kontroller ska redovisas i en kontrollplan Länk till annan webbplats..

Det är du som med hjälp av din kontrollansvarig Länk till annan webbplats. tar fram ett förslag till kontrollplan. Förslaget kommer diskuteras vid det tekniska samrådet och efter eventuella revideringar fastställas i startbeskedet.

Den kontrollansvarige signerar också ansökan digitalt (via e-tjänsten) - då först är ansökan komplett och kommer in till oss.

Du kan även anmäla kontrollansvarig i efterhand, antingen via e-tjänsten eller via mail på bygg@skara.se.

Beskriv ditt projekt med egna ord, så tydligt du kan, skicka gärna med foton på objektet där det finns möjlighet. 

Denna sida uppdaterades