< >

Bygglovsansökan

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på vad som gäller

Kontakta oss om du är det minsta osäker 

Boka telefontid med handläggarelänk till annan webbplats

kräver e-legitimation

Bygglovsansökanlänk till annan webbplats (kräver e-legitimation) 

Skatteverketlänk till annan webbplats (här kan du ansöka om e-legitimation)

 

Ditt bygglov gäller i fem år och du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Eftersom bygglovsavgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på bygglovsansökan.


Byggnadsåtgärder som inte kräver bygglovlänk till annan webbplats (kräver e-legitimation)

Skatteverketlänk till annan webbplats (här kan du ansöka om e-legitimation)

 

 

Förbered din digitala ansökan:

Du som sökande ansvarar för att upprätta fackmannamässiga bygglovhandlingar.

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalitet på inkomna dokument som krävs för att handläggning ska kunna ske.

För att logga in och signera din ansökan krävs en e-legitimation.

Har du ingen e-legitimation så kan du ansöka hos Skatteverketlänk till annan webbplats 

Varför måste jag ha en e-legitimation?
Vi måste vara säkra på att du är du när du skickar in en ansökan eller anmälan till oss. När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt. När du sedan loggar in på Mina sidor så kan du även följa ditt ärende.

Skara kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia eller Mobilt BankID.

Se till att du har en aktiv e-postadress så vi kan komma i kontakt med dig.  Vi kommunicerar oftast via mail. 

Nybyggnadskarta 

 • Bygger du nytt behöver du normalt en nybyggnadskarta.
 • Vid en tillbyggnad kan det behövas en nybyggnadskarta.

  Kartan är oftast i skala 1:500. En nybyggnadskarta är en karta över de byggnader, gränser och regler som finns för det område som ansökan gäller.

  En nybyggnadskarta kan du beställa hos kommunen. Kostnad och information om kartunderlag hittar du här 

  Läs hur du ritar in dina åtgärder här
  På nybyggnadskartan ska åtgärden ritas in och måttsättas.
  Även avståndet till minst två fastighetsgränser ska ritas in.

Denna nybyggnadskarta (situationsplan) ska sen skickas in tillsammans med bygglovsansökan. 

Ange fastighetsbeteckning på ritningarna/handlingarna.  

Det ska framgå av ritningarna vad lovet avser samt utvändigt material och färgsättning.

Handlingarna ska vara skalenliga och scannade i pdf-format.
Vi tar inte emot fotografier av ritningar.

SituationsplanPDF (exempel)

 • med åtgärden måttsatt och där avstånd till fastighetsgräns framgår i skala 1:400 eller 1:500, digitala (pdf).       
 • Den ska vara baserad på en nybyggnadskarta

fasadritningPDF (exempel)

SektionsritningPDF (exempel)

SituationsplanPDF (exempel)

med åtgärden måttsatt och där avstånd till fastighetsgräns framgår i skala 1:400 eller 1:500, digitala (pdf).       

Den ska vara baserad på en nybyggnadskarta

PlanritningPDF (exempel)

Fasadritningar från 3 håll

fasadritningPDF (exempel del 1)

fasadritningPDF (exempel del 2)

SektionsritningPDF (exempel)

Behöver du en kontrollansvarig? 

Vid vissa åtgärder krävs att en kontrollansvarig medverkar så att arbetet uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

För att kunna säkerställa att de tekniska kraven uppfylls och hjälpa dig att få en säker och hälsosam byggnad ska vissa kritiska moment under byggnationen kontrolleras. Dessa kontroller ska redovisas i en kontrollplanlänk till annan webbplats.

Det är du som med hjälp av din kontrollansvariglänk till annan webbplats tar fram ett förslag till kontrollplan. Förslaget kommer diskuteras vid det tekniska samrådet och efter eventuella revideringar fastställas i startbeskedet.

Den kontrollansvarige signerar också ansökan digitalt (via e-tjänsten) - då först är ansökan komplett och kommer in till oss.

Du kan även anmäla kontrollansvarig i efterhand, antingen via e-tjänsten eller via mail på bygg@skara.se.

Beskriv ditt projekt med egna ord, så tydligt du kan, skicka gärna med foton på objektet där det finns möjlighet. 

Denna sida uppdaterades

Dela: