< >

Klimatklivet

Sök klimatinvesteringsstöd och förverkliga dina idéer!

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ger dig möjlighet att söka pengar för åtgärder som ger minskade växthusgasutsläpp.

750 miljoner per år avsätts för dessa investeringar till och med 2020. Första ansökningsomgången i höst är 15 – 28 augusti 2019 och andra omgången öppnar i oktober. Stödet kan sökas av både kommuner, företag, föreningar och bostadsrättsföreningar.

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om: ·

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
  • Inköp av fordon (stöd för merkostnad av klimatsmartare alternativ) m.m.

Läs mer

Denna sida uppdaterades 2019-08-15

Dela: